Vol 13 (2019)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
5

Biogramy

Prof. dr hab. Michał Sajewicz – a researcher into the Polish-East Slavonic borderland, a populariser of research on Belarus and Belarusians, and a teacher. Laudatio in Honour of Professor Sajewicz
Agnieszka Goral
9-19

Artykuły

Adam Stankevič
23-39
Mariusz Grzegorz Ausz
41-54
Volga Sabaleuskaya
55-70
Uladzimir Lobach
71-89
Alena Sumko
91-113
Roman Wysocki
115-128
Ryszard Radzik
129-146
Mikałaj Chaustowicz
149-180
Gun-Britt Kohler
181-207
Ivan Novik
209-247
Serge Minskevich
249-264
Irina Lappo
265-278
Nina Barszczewska
281-296
Genadz Tsykhun
297-309
Elżbieta Smułkowa
311-326
Monika Famielec
327-341
Siarhiej Zaprudski
343-363
Piotr Złotkowski
365-385

Recenzje

Significant Contribution to the Research on the Uurbanonymity of the Polish-Eastern Slavic Linguistic and Cultural Borderland Monika Famielec, Урбанонимы города Бреста XX века [Urbanonyms of the city of Brest of the XX century], Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018, 292 pp.
Michał Sajewicz
389-396
Liberating the Past and Transgressing the National. Simon Lewis. Belarus – Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. Routledge, New York/London, 2019 (BASEES / Routledge Series on Russian and East European Studies). XI, 230 pages.
Marion Rutz
397-402
Sąsiedztwa III RP – Białoruś. Zagadnienia społeczne, eds. Maciej Dębicki and Julita Makaro, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2019
Ryszard Radzik
403-405
Wojciech Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
Ryszard Radzik
406-408

Sprawozdania z konferencji

International workshop ‘Contested Spaces and Symbolic Landscapes in Texts from the Early Modern Grand Duchy of Lithuania and its Neighbouring Regions’ (University of Passau, Germany, 29–30 March 2019)
Angelina Gerus, Anastasia Davydava
411-416
Eryk Kotkowicz
417-422

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów
 
425-440