Vol 31 (2019)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
1

Rozprawy i analizy

Jerzy Bartmiński
PDF
7
Светлана Михайловна Толстая
21
Алла Кожинова
27
Irina Aleksandrovna Sedakova
41
Wojciech Chlebda
PDF
55
Henryk Kardela, Anna Kędra-Kardela
73
Ewa Boksa
PDF
87
Marta Nowosad-Bakalarczyk
PDF
101
Dimka Vasileva Savova
PDF
121
Ewa Hrycyna
PDF
133
Aleksander Kacprzak, Andrzej Szubert
PDF
147
Arkadiusz Koselak-Marechal, James W. Underhill
PDF
165
Joanna Maria Kubaszczyk
PDF
191
Justyna Winiarska
PDF
211
Sebastian Wasiuta
PDF
227
Monika Łaszkiewicz
PDF
237
Laura Polkowska
PDF
257
Andrzej S. Dyszak
PDF
277

Recenzje i omówienia

Słowa-klucze ujęte w Naturalny Metajęzyk Semantyczny: Carsten Levisen i Sophia Waters (ed.), Cultural Keywords in Discourse, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017, s. ix + 249. ISBN: 978 90 272 5682 9 (twarda oprawa), 978 90 272 6547 0 (e-book). Cena: 95,00 EUR
Adam Głaz
PDF
293
Badania etnolingwistyczne a przekład poezji: Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym, Kraków: Universitas, 2018, 225 s.
Marta Nowosad-Bakalarczyk
PDF
298
Językoznawstwo kognitywne w służbie słowotwórstwa współczesnej polszczyzny: Krystyna Waszakowa, Kognitywnokomunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 230 s.
Agnieszka Bożena Mierzwińska-Hajnos
PDF
303
O liczeniu, mierzeniu i ocenianiu ilości – we współczesnej polszczyźnie: Marta Nowosad-Bakalarczyk, Kategoria ilości i jej wykładniki we współczesnej polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, 360 s.
Piotr Krzyżanowski
PDF
309
Opisać czas: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 438 s.
Piotr Krzyżanowski
PDF
313
Od idei niepodległościowych do prostackiej propagandy. Monografia języka polskiej lewicy: Irena Kamińska-Szmaj, Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 220 s.
Sebastian Wasiuta
PDF
318
Swoi, inni i obcy w łemkowskich narracjach tożsamościowych: Małgorzata Misiak, Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Wrocław: Wydawnictwo „Profil” 2018, 272 s.
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
PDF
322

Z życia naukowego

Mowa z okazji jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego
Jerzy Bartmiński
PDF
329
Отчет о XVI Международном конгрессе славистов
Алла Кожинова
334
Z prac Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1 VI 2018 – 1 VI 2019)
Joanna Szadura
PDF
338
Trzydzieści lat minęło. Komunikat ustępującego redaktora naczelnego „Etnolingwistyki”
Jerzy Bartmiński
PDF
342