Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 1 (2018) Présentation Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Anna Krzyżanowska, Piotr Krzyżanowski, Katarzyna Sadowska-Dobrowolska, Dominique Willems
 
Vol 34, No 2 (2016) #BlackLivesDontMatter – postapokalipsa i polityka w teledysku Señorita Vince’a Staplesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Lidia Kniaź
 
Vol 34, No 1 (2016) Aksjologiczna identyfikacja zmarłego w świetle inskrypcji nagrobnych (na materiale nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Dudek-Szumigaj
 
Vol 33, No 1 (2015) Akwizycja języka obcego a lęk językowy Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Kalińska-Łuszczyńska
 
Vol 36, No 1 (2018) Analiza porównawcza derywatów francuskich i polskich jako test uniwersalności techniki słowotwórczej Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Wanda - Fijałkowska
 
Vol 32 (2014) Andronice Marii Komornickiej – między kreacją femme fatale a gnostycką transgresją Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Zofia Bukała
 
Vol 34, No 2 (2016) Archeologiczne krajobrazy współczesności. Co z nas zostanie po apokalipsie? Streszczenie w języku polskim   PDF
Szymon Domagała
 
Vol 36, No 2 (2018) Archiwistyczny reportaż kryminalny. Retrokryminalna paraliteratura Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Tomasz Szczerbakiewicz
 
Vol 35, No 2 (2017) Autentyczność i przeszkoda. O paradoksalnych figurach autentyczności w kulturze XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Olga Anna Szmidt
 
Vol 35, No 1 (2017) (Auto)kreacje pamięci. Kilka uwag o "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Zdunik
 
Vol 35, No 1 (2017) Autoportret kibica na przykładzie wybranych utworów muzycznych fanów Pogoni Szczecin Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Beata Kawińska-Pniak
 
Vol 36, No 1 (2018) Łączliwość składniowa i leksykalno-semantyczna czasowników odnoszących się do stanów emocjonalnych w polu semantycznym gniewu, złości i podziwu – na materiale języka francuskiego i arabskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Zouaidi Safa
 
Vol 32 (2014) «Nez arraché, yeux brûlés»: expressions olfactives imagées en français et en hongrois Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Gabriella Fekete
 
Vol 32 (2014) Życie jako wartość i antywartość w twórczości lirycznej Agnieszki Osieckiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Milusz
 
Vol 35, No 2 (2017) „Cesta za svobodou“ v zrcadle mediální reality Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Rusin Dybalska
 
Vol 35, No 1 (2017) „Homo legens” – gatunek zagrożony? Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Violetta Żuraw
 
Vol 36, No 1 (2018) „Kot w oknie”: wyrażanie relacji przestrzennych w językach polskim (L1) i francuskim (L2 i L1) Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Sebastian Piotrowski, Rémy Porquier Porquier,
 
Vol 33, No 1 (2015) „Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia”. Niesamowite opowieści Marka Słyka Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Kaliszuk
 
Vol 34, No 1 (2016) „Krótkie długie życie” ks. Twardowskiego. O strategiach biografa Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Pogonowska
 
Vol 36, No 2 (2018) „(Nie) trzymaj się ścieżki…” – przekształcenie baśni w thriller psychologiczny w grze komputerowej The Path Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dagmara Kottke
 
Vol 31 (2013) „Reakcja na realność świata”. Elaborat Donata Kirscha jako przyczynek do dyskusji o nowej prozie lat siedemdziesiątych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Kaliszuk
 
Vol 34, No 1 (2016) „Typy” komiczne szlacheckiej prowincji w cyklu Ostatni z Nieczujów Zygmunta Kaczkowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Puzio
 
Vol 36, No 1 (2018) Badania kontrastywne w perspektywie dydaktyki pisania w L2 : trzy osie retoryki Streszczenie w języku polskim   PDF (Français (France))
Lihua Jin
 
Vol 33, No 1 (2015) Bobrow: wędrówka z ciemności ku światłu Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Drozdek
 
Vol 34, No 1 (2016) Bohater „Fachowca” Wacława Berenta wobec wyzwań nowoczesności Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Krzyżanowska
 
1 - 25 z 139 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>