Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 69, No 1 (2022) Analiza roli Senatu w tworzeniu ustawy budżetowej na rok 2020 z perspektywy teorii wyboru publicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Izdebska
 
Vol 68, No 2 (2021) Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procedurze stanowienia ustawy budżetowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Tokarski
 
Vol 67, No 2 (2020) Interpretacja w służbie doktryny. Oryginalizm konstytucyjny w Stanach Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim  PDF
Cezary Błaszczyk
 
Vol 65, No 2 (2018) Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r. Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Tabak
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Z rozważań nad polskim autorytaryzmem. Pewność stanowiska sędziego w Konstytucji kwietniowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Ławnikowicz
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Geneza konstytucji Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Małajny
 
Vol 64, No 2 (2017) O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reform Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Przywora, Leszek Bielecki
 
Vol 64, No 2 (2017) Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
Vol 64, No 1 (2017) Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Zdyb
 
Vol 64, No 1 (2017) Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 64, No 1 (2017) Idea społeczeństwa informacyjnego a ogłaszanie aktów normatywnych w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Taras, Wojciech Zakrzewski
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 62, No 2 (2015) Niektóre regulacje prawne ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego a konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim  PDF
Inetta Jędrasik-Jankowska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.