Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 49, No 4 (2015) ETF w warunkach polskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 51, No 6 (2017) Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Żebrowska-Suchodolska
 
Vol 50, No 3 (2016) Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014 Streszczenie w języku polskim
Sylwester Kozak, Emil Ochnio
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Kulpaka
 
Vol 52, No 4 (2018) Wskaźnik kosztów uczestnictwa jako efekt oddziaływania atrybutów funduszy inwestycyjnych Streszczenie w języku polskim
Dariusz Filip, Dariusz Karaś
 
Vol 51, No 1 (2017) Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Żelazowska
 
Vol 51, No 6 (2017) Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 54, No 3 (2020) Stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych akcyjnych typu otwartego w aspekcie cech charakterystycznych funduszy Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kowalke, Paweł Korcz
 
Vol 51, No 5 (2017) Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Filip
 
Vol 47, No 3 (2013) Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w działalności grupy kapitałowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Elzbieta Wrońska-Bukalska
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 3 (2013) Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Kondrakiewicz
 
Vol 48, No 1 (2014) Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Kubińska
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.