Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” ukazuje się nieprzerwanie od 1988 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Podstawowym zamierzeniem „Annales…” jest prezentacja i rozpowszechnianie myśli pedagogicznej i psychologicznej w obszarze ustaleń teoretycznych oraz doniesień z badań. Publikowane artykuły obejmują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną i pedagogiczną oraz analizy interdyscyplinarne z zakresu nauk społecznych. Autorami zamieszczanych tekstów są przede wszystkim reprezentanci wiodących ośrodków krajowych, jak również przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych. Wśród ukazujących się na łamach „Annales…” opracowań znajdują się artykuły autorstwa uznanych postaci nauki, specjalistów, jak i młodych naukowców. Nadrzędnym celem czasopisma jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych.

 

Punkty MEiN: 20

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz

Spis treści

Artykuły

Magdalena Wasylewicz, Anna Lenart
PDF
9-27
Ryszard Polak
PDF
29-41
Monika Baryła-Matejczuk, Grzegorz Kata, Wiesław Poleszak
PDF
43-64
Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna
65-81
Arleta Suwalska
83-94
Agnieszka Kulik, Ewelina Frańczyk
PDF
95-104
Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski
PDF
105-132
Agnieszka Nowogrodzka, Bartosz Piasecki
PDF
133-143
Barbara Adamczyk
PDF
145-158
Aleksandra Duda
PDF
159-176
Agata Banakiewicz, Anna Bednarczyk, Agnieszka Kulik
PDF
177-189
Wioletta Karina Ozga
PDF
191-204
Monika Dacka
PDF
205-220
Magdalena Kolańska, Oleg Gorbaniuk
PDF
221-244
Pavel Larionov, Karolina Mudło-Głagolska
245-264
Agnieszka Jagiełło
PDF
265-279
Marta Osuch
PDF
281-293