Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Pierwszy tom pisma ukazał się w roku 1988. Redaktorem Sekcji J (Paedagogia-Psychologia) był prof. dr hab. Stanisław Popek. Po roku 2008 redaktorami sekcji były: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Anna Herzyk. Do roku 2007 każdy tom zawierał w większości teksty związane z nadrzędną tematyką (np. I – aktywność człowieka w uczeniu się i działaniu, II – dzieje szkolnictwa na Lubelszczyźnie, III – podmiotowość człowieka, X – emocjonalność człowieka, XIII – problemy osobowości, XV – metody badań w pedagogice i psychologii, XVII – problematyka socjoterapii i psychoterapii, XIX – problematyka psychologii klinicznej). W piśmie drukowali swoje prace przedstawiciele nauk pedagogicznych i psychologii, incydentalnie także lekarze, socjologowie i filozofowie. Publikowano prace teoretyczne i badawcze, były to opracowania oryginalne. Recenzentami były osoby z różnych ośrodków naukowych w kraju. Większość opracowań dotyczyła zagadnień z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii społecznej i psychopedagogiki specjalnej oraz psychologii twórczości i różnic indywidualnych, historii pedagogiki i psychologii. 

Punkty MNiSW 2015: 8

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios

Spis treści

Artykuły

Ryszard Bera
PDF
11
Łukasz Cywiński, Krzysztof Czekaj
PDF
19
Arkadiusz Żukiewicz
PDF
37
Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski
PDF
47
Anna Barbara Jarkiewicz
PDF
63
Marta Czechowska-Bieluga
PDF
75
Teresa Zbyrad
PDF
87
Anna Kanios
PDF
107
Paulina Gołębiowska
PDF
121
Anna Weissbrot-Koziarska
PDF
133
Beata Szluz
PDF
147
Aleksander Herman
PDF
159
Joanna Wierzejska
PDF
171
Beata Jakimiuk
PDF
193
Dobroniega Trawkowska, Monika Frąckowiak-Sochańska
PDF
207
Patrycja Zielińska
PDF
231
Anna Błaszczak
PDF
245
Tomasz Gebel
PDF
259
Anna Karłyk-Ćwik
PDF
269