Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” ukazuje się nieprzerwanie od 1988 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Podstawowym zamierzeniem „Annales…” jest prezentacja i rozpowszechnianie myśli pedagogicznej i psychologicznej w obszarze ustaleń teoretycznych oraz doniesień z badań. Publikowane artykuły obejmują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną i pedagogiczną oraz analizy interdyscyplinarne z zakresu nauk społecznych. Autorami zamieszczanych tekstów są przede wszystkim reprezentanci wiodących ośrodków krajowych, jak również przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych. Wśród ukazujących się na łamach „Annales…” opracowań znajdują się artykuły autorstwa uznanych postaci nauki, specjalistów, jak i młodych naukowców. Nadrzędnym celem czasopisma jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych.

 

Punkty MEiN: 20

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad

Spis treści

Artykuły

Magdalena Szumiec
PDF
9-23
Marija Czepil
25-34
Małgorzata Mądry-Kupiec
35-44
Joanna Giebułtowska
PDF
45-55
Anna Zamkowska
PDF
57-66
Mariusz Garbiec
PDF
67-78
Anna Szafrańska, Justyna Pawlak
PDF
79-90
Alicja Antas-Jaszczuk
PDF
91-108
Agata Rzymełka-Frąckiewicz
109-117
Małgorzata Przybysz-Zaremba
PDF
119-130
Beata Pituła, Wiesława A. Sacher
131-143
Teresa Wilk
145-158
Ewa Jędrzejowska
159-170
Grażyna E. Kwiatkowska
PDF
171-182
Kamila Magdalena Kosiak
PDF
183-206
Andrzej Dubielis
207-220
Fabian Andruszkiewicz
PDF
221-232