Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Prof. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. dr Małgorzata Anna Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Dr hab. Joanna Wierzejska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Pedagogiki, Polska
 2. Dr Anna Tychmanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Komitet redakcyjny

 1. Dr Anna Bocheńska-Brandt, FOM Hochschule in Hannover. Hochschulbereich: Psychologie & Wirtschaft, Gesundheit & Soziales, Niemcy
 2. Dr Elżbieta Anna Kwiatkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 3. Dr Grzegorz Marcin Sanecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 4. Dr Renata - Tomaszewska-Lipiec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Rada Naukowa

 1. Prof. Sara Barros Araújo, Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Educacão
 2. Prof. Bogusław Marian Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska
 3. Prof. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 4. Prof. Hamit Coşkun, Abant Izzet Baysal University, Turkey, Turcja
 5. Prof. Maria Chepil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
 6. Prof. Dariusz Doliński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 7. Prof. Tadeusz Gałkowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Polska
 8. Prof. Janna Glozman, Lomonosov Moscow State University, Rosja
 9. Prof. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska
 10. Prof. Maria Lhotova, University of South Bohemia in v České Budějovice, Czechy
 11. Prof. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 12. Prof. Carmen Moret-Tatay, Catholic University of Valencia "San Vicente Martir", Hiszpania
 13. Prof. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 14. Prof. Nella Nyczkało, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Ukraina
 15. Prof. Maria Gabriella Pediconi, Universita Degli Studi di Urbino, Urbino, Włochy
 16. Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
 17. Prof. Stefan Razik, Uczelnia FOM w Hannoverze
 18. Prof. Teresa Nella Rzepa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Polska
 19. Prof. Nadiya Skotna, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina