Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Prof. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Dr hab. Joanna Wierzejska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Dr Katarzyna Nowosad, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 2. Dr Anna Tychmanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Komitet redakcyjny

 1. Dr Urszula Lewartowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Dr Elżbieta Anna Kwiatkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 3. Dr Mirosław Laskowski, Akademia Sztuki Wojennej, Polska
 4. Dr Grzegorz Marcin Sanecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 5. Dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Rada Naukowa

 1. Dr hab. Małgorzata Anna Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Norbert G. Pikuła, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 3. Prof. Oresta Karpenko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
 4. Prof. Larysa Lukianova, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Ukraina, Ukraina
 5. Dr Constantina Panourgia, Bournemouth University, UK
 6. Prof. Francesco Pira, Uniwersytet w Mesynie, Włochy
 7. Prof. Sara Barros Araújo, Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Educacão, Portugalia
 8. Prof. Anna Kanios, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki, Polska
 9. Prof. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 10. Prof. Maria Chepil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
 11. Prof. Hamit Coşkun, Abant Izzet Baysal University, Turcja
 12. Prof. Dariusz Doliński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Polska
 13. Prof. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska
 14. Prof. Maria Lhotova, University of South Bohemia in v České Budějovice, Czechy
 15. Prof. Carmen Moret-Tatay, Catholic University of Valencia "San Vicente Martir", Hiszpania
 16. Prof. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 17. Prof. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 18. Prof. Nella Nyczkało, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Ukraina
 19. Maria Gabriella Pediconi, Universita Degli Studi di Urbino, Włochy
 20. Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
 21. Prof. Stefan Razik, FOM Hochschule in Hannover, Niemcy
 22. Prof. Nadiya Skotna, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ivana Franki w Drohobyczu, Ukraina
 23. Prof. Bogusław Marian Śliwerski, University of Lodz, Polska
 24. Prof. Beata Zarzycka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska