Cechy osobowości i kompetencje społeczne determinujące przynależność kobiet do grupy ofiar przemocy domowej

Wioletta Karina Ozga

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem badań było określenie cech osobowości i kompetencji społecznych wyjaśniających różnice pomiędzy grupami, a zarazem umożliwiających dokonanie klasyfikacji do grupy ofiar przemocy domowej. Kolejnym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, które cechy osobowości przewidują kompetencje społeczne kobiet doświadczających przemocy domowej od swojego partnera. Grupę badawczą stanowiło 30 kobiet doświadczających przemocy domowej od swojego partnera, tyle samo osób znalazło się w grupie kontrolnej. Do pomiaru zmiennych psychologicznych wykorzystano dwa narzędzia standaryzowane: Inwentarz Osobowości NEO-FFI oraz Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Na podstawie analizy dyskryminacji stwierdzono, że wysoki poziom neurotyzmu determinował przynależność kobiet do grupy ofiar przemocy domowej. Poza tym osobowościowymi determinantami kompetencji związanych z ekspozycją społeczną okazały się ekstrawersja i neurotyczność. Asertywność była determinowana przez poziom neurotyczności. Bliskość interpersonalna była przewidywana przez sumienność.


Słowa kluczowe


cechy osobowości; kompetencje społeczne; ofiary przemocy domowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flury, M., Nyberg, E., Riecher-Rossler, A. (2010). Domestic violence against women: Definitions, epidemiology, risk factors and consequences. Swiss Medicine Weekly, 140. DOI: https://doi.org/10.4414/smw.2010.13099

Gormley, B. (2005). An adult attachment theoretical perspective of gender symmetry in intimate partner violence. Sex Roles, 52(11–12), 785–795. DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-005-4199-3

Guracho, Y.D., Bifftu, B.B. (2018). Women’s attitude and reasons toward justifying domestic violence in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. Africa Health Sciences, 18(4), 1255–1266. DOI: https://doi.org/10.4314/ahs.v18i4.47

Hines, D., Saudino, K. (2008). Personality and intimate partner aggression in dating relationships: The role of the “Big Five”. Aggressive Behavior, 34(6), 593–604. DOI: https://doi.org/10.1002/ab.20277

Hsieh, H.-F., Shu, B.-C. (2019). Factors Associated With Depressive Symptoms in Female Victims of Intimate Partner Violence in Southern Taiwan. Journal of Nursing Research, 27(4), e33. DOI: https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000303

Junson, B., Junson, C. (2000). The domestic violence. W: J. Murry, B. Apgar (eds.), Women’s Health Care Handbook (s. 92–101). Philadelphia: Hanley & Belfus.

Kowalik, S. (1984). Komunikacja językowa. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Mikulska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej (s. 94–119). Warszawa: PWN.

Lopes, P.N., Salovey, P., Straus, R. (2003). Emotional Intelligence, personality, and the perceived quality of social relationships. Personality and Individual Differences, 35(3), 641–658. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00242-8

Martin, E.K., Taft, C.T., Resick, P.A. (2007). A review of marital rape. Aggress. Violent Behaviour, 12, 329–347. DOI: https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.10.003

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2009). Instrumental and motivational determinants of social competencies. W: A. Matczak (ed.), Determinants of Social and Emotional Competencies (s. 13–35). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Maxim, L.A., Nowicki, S.J. (2003). Developmental associations between nonverbal ability and social competence. Facta Universitatis, 2, 745–758.

McCrae, R.R., John, O.P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60(2), 175–215. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x

Morgeson, F.P., Reider, M.H., Campion, M.A. (2005). Selecting Individuals in Team Settings: The Importance of Social Skills, Personality Characteristics, and Teamwork Knowledge. Personnel Psychology, 58(3), 583–611. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.655.x

Powers, R.A. Simpson, S.S. (2012). Self-protective Behaviors and Injury in Domestic Violence Situations: Does It Hurt to Fight Back? Journal of Interpersonal Violence, 27(17), 3345–3365. DOI: https://doi.org/10.1177/0886260512445384

Riggio, R.E. (1986). Assessment of basic social skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 649–660. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.3.649

Roberts, K.A. (2005). Women’s experience of violence during stalking by former romantic partners: Factors Predictive of Stalking Violence. Violence Against Women, 11(1), 89–114. DOI: https://doi.org/10.1177/1077801204271096

Ruiz-Pérez, I., Rodríguez-Barranco, M., Cervilla, J.A., Ricci-Cabello, I. (2018). Intimate partner violence and mental disorders: Co-occurrence and gender differences in a large cross-sectional population based study in Spain. Journal of Affective Disorders, 229, 69–78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.032

Schuler, S.R., Hashemi, S.M., Riley, A.P., Akhter, S. (1996). Credit programs, patriarchy and men’s violence against women in rural Bangladesh. Social Science & Medicine, 43(12), 1729–1742. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00068-8

Scobie, J., McGuire, M. (2008). The silent enemy: Domestic violence in pregnancy. British Journal of Midwifery, 7(4), 136–143. DOI: https://doi.org/10.12968/bjom.1999.7.4.8356

Sullivan, C.M., Olsen, L. (2016). Common ground, complementary approaches: adapting the Housing First model for domestic violence survivors. Housing and Society, 43(3), 182–194. DOI: https://doi.org/10.1080/08882746.2017.1323305

Symons, K., Hellemans, S., Van Houtte, M., Vermeersch, H. (2015). The Effect of Family Violence on Sexual Victimization among Young Women. Journal of Family Violence, 31, 759–769. DOI: https://doi.org/10.1007/s10896-016-9803-5

Tsirigotis, K., Łuczak, J. (2016). Emotional Intelligence of Women Who Experience Domestic Violence. Psychiatric Quarterly, 87, 165–176. DOI: https://doi.org/10.1007/s11126-015-9368-0

Twenge, J.M. (2000). The age of anxiety? The birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952–1993. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 1007–1021. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.1007

Ulloa, E.C., Hammett, J.F., O’Neal, D.N., Lydston, E.E., Leon Aramburo, L.F. (2016). The Big Five Personality Traits and Intimate Partner Violence: Findings From a Large, Nationally Representative Sample. Violence and Victims, 31(6), 1100–1115. DOI: https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-15-00055

World Health Organization. (2001). Violence against Women. The Society of Health Education and Family Health Promotion. Tandis Publications.

Wu, P.C., Foo, M.D., Turban, D.B. (2008). The role of personality in relationship closeness, developer assistance, and career success. Journal of Vocational Behavior, 73, 440–448. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.08.005

Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2010, nr 28, poz. 146).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.2.191-204
Data publikacji: 2021-06-12 13:30:27
Data złożenia artykułu: 2020-03-28 08:24:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1071
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1139

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Wioletta Karina Ozga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.