Wrażliwość na ekspresję emocji w sztukach plastycznych w arteterapii

Marie Gabriela Lhotová, Karolina Diallo

Streszczenie w języku polskim


Opisane badanie dotyczy ekspresji emocji w sztukach plastycznych w aspektach pozwalających na lepsze zrozumienie procesu twórczego jako sposobu poznawania emocji człowieka. Bazę teoretyczną stanowi podejście psychoterapeutyczne arteterapii projekcyjno-interwencyjnej. Ramy ideowe tego sposobu opieki psychoterapeutycznej bazują na interpretacji analitycznej i konkretyzacji pojęciowej dzieł plastycznych. Badanie pilotażowe zmierza do poszukiwania odpowiedzi, w jakim stopniu mogą być odgadywane (interpretowane) emocje wyrażone przez autora zestawu obrazków przez terapeutów i innych odbiorców.


Słowa kluczowe


ekspresja; twórczość; arteterapia; ekspresja artystyczna; emocje

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Honzák, R. (2017). Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad.

Horanský, M. (2014). Emoce a umění. In: R. Rokyta, C. Hoeschl (Eds.), Emoce v medicíně II a III. Emoce v životním cyklu člověka. Úzkost, stres a životní styl (pp. 23-29). Praha: nakladatelství Mladá fronta a.s.

Lhotová, M., Perout, E. (2018). Arteterapie v souvislostech. Praha: Portál.

Nakonečný, M. (2012). Emoce. Praha: Nakladatelství Stanislav Juhaňák-Triton.

Russel, J.A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological review, 110(1) 145-172.

Russel, J.A. (2009). Emotion, core affect, and psychological construction. Cognition and Emotion, 23(7) 1259-1283.

Slavík, J. (2013). Tvorba jako způsob poznávání ve výtvarné výchově. Kultura, umění a výchova, 1(1).

Slavík, J. (2013). Exprese. In: J. Slavík, V. Chrz, S. Štěch (Eds.), Tvorba jako způsob poznávání (pp.175-188). Praha: Karolinum.

Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Stuchlíková, I., Mazehoová, I. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5. Retrieved from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155 (access: 12.04.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.3.279-289
Data publikacji: 2020-10-31 02:04:38
Data złożenia artykułu: 2020-04-05 22:59:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1086
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 535

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Marie Gabriela Lhotová

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.