Emocje a powidok wywołany sylwetkami kobiety i mężczyzny

Mirosław Harciarek

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono badania dotyczące relacji, jaka zachodzi między powidokiem wywołanym bodźcem o określonej treści a emocjami. Uzyskane wyniki mają rzucić światło na funkcję zjawiska powidoku w procesie percepcji, jak również pozwolić odpowiedzieć na pytanie, na ile powidok jest nośnikiem (przejawem, odzwierciedleniem) emocjonalnego znaczenia percypowanego bodźca. Zbadano zależność między czasem trwania powidoku sylwetki kobiety w odniesieniu do czasu trwania powidoku sylwetki mężczyzny a poziomem problemów emocjonalnych z matką. W badaniu uczestniczyło 68 studentów obu płci. Wyniki pokazały, że wysoki poziom problemów emocjonalnych z matką wydłuża czas trwania powidoku sylwetki kobiety w relacji do czasu trwania powidoku mężczyzny na poziomie istotnym statystycznie. Uzyskane rezultaty pozwalają wnioskować, że czas trwania powidoku jest związany z problemami emocjonalnymi osoby badanej.


Słowa kluczowe


percepcja; powidok; emocje; znaczenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anstis, S., Vergeer, M., van Lier, R. (2012). Looking at Two Paintings at Once: Luminance Edges Can Gate Colors. i-Perception, 3, 515-518.

Anstis, S., Verstraten, F.A.J., Mather, G. (1998). The Motion Aftereffect. Trends in Cognitive Sciences, 2,111-117.

Bzhalava, I.T. (1971). Perception and Set. Tbilisi: Metsniyerba.

Davies, P. (1970). Conditioning Afterimages: A Procedure Minimizing the Extinction Effect of Normal Test Trials. British Journal of Psychology, 67(2), 181-189.

Eysenck, J.H. (1962). Figural After-Effects, Personality and Inter-Sensory Comparisons. Perceptual and Motor Skills, 15, 405-406.

Foa, E.B., Chrestman, K.R., Gilba-Schechtman, E. (2009). Prolonged Exposure Therapy For Adolescents With PTSD. Emotional Processing of Traumatic Experiences. Therapist Guide, New York: Oxford University Press.

Fodor, J.A. (1965). Could Meaning Be an Rm?. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 4, 73-81.

Francis, G. (2010). Modeling Filling-In of Afterimages. Attention, Perception & Psychophysics, 72(1), 19-22.

Freud, S. (1974). Die Traumdeutung, Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

Harciarek, M.Z. (2003) Agresja jako mechanism obronny In: M. Binczycka-Anholcer (red.) Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne (pp. 111-118). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Held, R. (1965). Plasticity in Sensory-Motor Systems. Scientific American, 213(5), 84-94.

von Helmholtz, H. (1985). Treatise on Physiological Optics. New York: Dover Publications.

Jakobson, R. (1980). Brain and Language. Ohio: Columbus.

Jankowska, H. (1939). Eidetische Bilder Und Haluzinationen. Kwartalnik Psychologiczny, XI, 189-230.

Julesz, B. (1971). Foundations of Cyclopean Perception. The University of Chicago Press.

Kosslyn, S.M. (1996). Image and Brain: the Resolution of the Imagery Debate. Cambridge, MA: MIT Press.

van Lier, R. van, Vergeer, S., Anstis, S. (2009). Filling-In the Afterimage Colors Between the Lines. Current Biology, 19, 323-324.

Maliszewski, N. (2011). Dynamiczna teoria postaw. Warszawa: Wydawnictwo UW.

McCollough, C. (1965). Color Adaptation of Edge-Detectors in the Human Visual System. Science, 149, 1115-1116.

Mowrer, O.H. (1960). Learning Theory and Behavior. New York: Wiley.

Osgood, C.E. (1971). Explorations in Semantic Space: A Personal Diary. Journal of Social Issues, 27, 5-64.

Sacks, J.M., Levy, S. (1950). The Sentence Completion Test. In: L. Edwin, L. Bellak (Eds.), Projective Psychology: Clinical Approaches to the Total Personality (pp 357-402). New York: Alfred A. Knopf.

de Saussure, F. (1995). Cours de linguistique générale. Harvard, Padova: Editions Payot & Rivages.

Schwartz, E.L. (1980). A Quantitative Model of Functional Architecture of Human Striate Cortex with Application to Visual Illusion and Cortical Texture Analysis. Biological Cybernetics, 37, 63-76.

Smith, G.J.W., Ruuth, E. (1973). Effects of Extraneous Stimulation on Visual Afterimage Serials Produced by Young Schizophrenics. Scandinavian Journal of Psychology, 14, 34-38.

Teicher, W.H., Wagner, M. (1964). Visual After-Effect as a Source of Information. Visual Human Factors, 6(2), 141-156

Zajonc, R.B. (1984). On the primacy of affect. American Psychologist, 39, 117–123.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.3.173-190
Data publikacji: 2020-10-31 02:04:16
Data złożenia artykułu: 2020-04-20 12:42:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1227
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 402

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Zbigniew Harciarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.