Wychowanie przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy

Marta Sterlus

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę zaprezentowania specyfiki funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy jako instytucjonalnej placówki państwowej, która realizuje w praktyce ideę wychowania przez pracę. Zaprezentowano krótki rys historyczny ich rozwoju od 1932 r., kiedy to powstały Ochotnicze Drużyny Pracy. Ponadto przedstawiono potencjalnych adresatów Ochotniczych Hufców Pracy w kontekście rodzinno-społecznym i edukacyjnym. Syntetyzując wiedzę w zakresie trzech obszarów działań wychowania do pracy przez pracę, jakie można wyróżnić w ramach działań podejmowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, wskazano konkretne formy kształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży, działania ukierunkowane na profilaktykę społeczną i socjalizację oraz zakres działań w procesie wsparcia rozwoju zawodowego wychowanków. Ochotnicze Hufce Pracy posiadają sprawdzoną sylwetkę modelu absolwenta, do realizacji której zmierzają, a następnie oferują kontynuację wsparcia w Klubie Absolwenta Ochotniczych Hufców Pracy i monitorują losy swoich absolwentów. Ochotnicze Hufce Pracy są sprawdzoną i unikalną w Europie, a przy tym nowoczesną i permanentnie uczącą się instytucją urzeczywistniającą szansę młodych ludzi na wyrównanie ich startu życiowego oraz zawodowego.


Słowa kluczowe


praca; wychowanie; Ochotnicze Hufce Pracy; placówka państwowa; wychowanie przez pracę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Czapka, M. (2005). Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Jasiński, Z. (2019). O potrzebie dobrego wychowania młodzieży (casus wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy). W: E. Nycz, W. Poleszak (red.), W drodze ku samodzielności społecznej i zawodowej młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (s. 15–24). Warszawa–Opole: Komenda Główna OHP, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Śląski.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. (2002). System wychowania w Ochotniczych Hufcach Pracy. Warszawa.

Lewandowski, J. (2002). Wartość pracy jako formy socjalizacji młodzieży OHP. W: Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy (s. 21–26). Opole–Dobieszków: Komenda Główna OHP, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: PWN.

Wolan-Nowakowska, M. (2019). Znaczenie usług wspierających rozwój zawodowy w kształtowaniu samodzielności życiowej uczestników i absolwentów OHP. W: E. Nycz, W. Poleszak (red.), W drodze ku samodzielności społecznej i zawodowej młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (s. 114–123). Warszawa–Opole: Komenda Główna OHP, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Śląski.

NETOGRAFIA

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. (2021). Kształcenie i wychowanie. Pobrane z: https://ohp.pl/ksztalcenie-i-wychowanie (dostęp: 5.05.2021).

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. (2021). Zarys historii Ochotniczych Hufców Pracy. Pobrane z: www.swietokrzyska.ohp.pl/zarys-historii-ochotniczych-hufcow-pracy (dostęp: 5.05.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.4.87-97
Data publikacji: 2022-03-02 18:21:10
Data złożenia artykułu: 2021-05-13 13:51:27


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1080
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 599

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2022 Marta Sterlus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.