Gotowość zawodowa nauczycieli do nauczania na odległość podczas kwarantanny w Ukrainie

Valerii Bykov, Andrii Gurzhii, Oksana Ovcharuk, Iryna Ivaniuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono wykorzystanie narzędzi cyfrowych do nauczania na odległość przez nauczycieli szkół średnich w Ukrainie. W 2021 r. przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli i administratorów szkół pod kątem chęci korzystania z narzędzi cyfrowych. Ankieta Google została wykorzystana jako narzędzie ankietowe do zestawienia danych na temat gotowości nauczycieli i ich kompetencji cyfrowych. W ankiecie wzięło udział 1463 respondentów, którzy zidentyfikowali korzystanie z cyfrowych narzędzi do zdalnego nauczania w okresie kwarantanny spowodowanej pandemią COVID-19. Badanie przeprowadzono we wszystkich regionach Ukrainy. Wyniki pokazują, że nauczyciele muszą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych do organizowania nauczania na odległość z uczniami. Narzędzie ankietowe zostało opracowane na podstawie europejskich podejść do określania poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, w szczególności DogComp 2.0 i DigCompEdu. W opracowaniu przedstawiono propozycje rozwiązania kwestii podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i tworzenia warunków do wykorzystania narzędzi cyfrowych do organizacji zdalnego nauczania w Ukrainie.


Słowa kluczowe


kształcenie na odległość; nauczyciele; gotowość nauczyciela; kompetencje cyfrowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Al Khateeb, A. (2017). Measuring Digital Competence and ICT Literacy: An Exploratory Study of In-Service English Language Teachers in the Context of Saudi Arabia. International Education Studies, 10(12), 38–51. DOI: https://doi.org/10.5539/ies.v10n12p38

Bykov, V.Yu., Lytvynova, S.G., Lugovyi, V.I. (Eds.). (2019). Development of Theoretical Bases of Informatization of Education and Practical Realization of Information and Communication Technologies in the Educational Sphere of Ukraine. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan franko State University.

Carretero, S., Vuorikari, R., Punie, Y. (2019). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with Eight Profiiency Levels and Examples of Use. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Ivaniuk, I.V., Ovcharuk, O.V. (2020). The Response of Ukrainian Teachers to СOVID-19: Challenges and Needs in the Use of Digital Tools for Distance Learning. Informational Technologies and Learning Tools, 77(3), 282–291. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3952

Lytvynova, S.G. (2017). Cloud-Oriented Learning Environment of Secondary School. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education, 2168, 7–12.

Nychkalo, N., Lukyanova, L., Khomych, L. (2021). Cross Curriculum Interaction in Teacher Training as Pedagogical Reality. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 19, 94–108. DOI: https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.094

Ovcharuk, O. (2020a). Attitude of Ukrainian Educators toward the Use of Digital Tools for Teaching and Professional Development: Survey Results. 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications. Workshops, 2, 746–755.

Ovcharuk, О.V. (2020b). Current Approaches to the Development of Digital Competence of Human and Digital Citizenship in European Countries. Informational Technologies and Learning Tools, 76(2), 1–13. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3526

Ovcharuk, О.V., Ivaniuk, І. (2020). The Results of the Online Survey ‘Teachers’ Needs for Raising the Level on the Use of Digital and ICTs In Quarantine’. Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2(1), 1–4. DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305x-2020-2-1-7-1

Ovcharuk, O., Ivaniuk, I.V., Soroko, N., Hrytsenchuk, O., Kravchyna, O. (2020). The Use of Digital Learning Tools in the Teachers’ Professional Activities to Ensure Sustainable Development and Democratization of Education in European Countries. E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. ICSF, 166, 10019. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610019

Redecker, C., Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Offie of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2760/178382

Shyshkina, M. (2017). The General Model of the Cloud-Based Learning and Research Environment of Educational Personnel Training. Advances in Intelligent Systems and Computing. ICL, 715. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73210-7_94

Netography

Ivaniuk, I.V., Ovcharuk, O.V. (2021). Results of an Online Survey of Teachers’ Readiness and Needs for the Use of Digital Tools and ICT During Quarantine: 2021. Analytical Report. Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine. Retrieved from: https://lib.iitta.gov.ua/724564/ (access: 10.01.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.71-81
Data publikacji: 2022-04-29 12:29:54
Data złożenia artykułu: 2022-02-21 09:32:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 408
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 551

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Valerii Bykov, Andrii Gurzhii, Oksana Ovcharuk, Iryna Ivaniuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.