Wpływy cywilizacyjne i ich obiektywne odzwierciedlenie w ukraińskich podręcznikach do historii

Viktor Kotsur, Vasyl Balukh, Mykhailo Yurii

Streszczenie w języku polskim


Proponowany przegląd poświęcony jest obiektywnemu opisowi wpływów cywilizacyjnych w ukraińskich podręcznikach do historii, a mianowicie kijowskiej tradycji kulturowej w społeczeństwie europejskim od czasów starożytnej Rusi oraz wybitnych postaci kultury i sztuki Europy Zachodniej działających na terytorium Ukrainy. Teoria zwolenników integracji euroazjatyckiej, którzy twierdzą, że Ukraina nie miała nic wspólnego z Europą, została odrzucona. Wykorzystując liczne przykłady, ukazano intensywne związki Ukrainy z państwami europejskimi oraz jej oryginalną przestrzeń etnokulturową w Europie.


Słowa kluczowe


tożsamość; wybór cywilizacyjny; integracja europejska; tradycja kulturowa; wartości duchowe; światy cywilizacji; podejście antropologiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Kolesnik, I. (2019). Global History. History of Concepts. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of History of Ukraine.

Kotsur, V.P., Balukh, V.O., Yurii, M.F. (2021). Kyiv Cultural Tradition in the Context of Medieval European Civilization. Chernivtsi: Druk Art.

Rafalsky, O.O., Kalakura, J.S., Kotsur, V.P., Yurii, M.F. (2020). Anthropological Code of Ukrainian Culture and Civilization (in two books). Kyiv: IPiEND named after I.F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine. Book 2.

Stepyko, M.T. (2020). Ukrainian Identity in a Globalized World. Kharkiv: Maidan.

ONLINE SOURCES

Boot, M. (2022). Vladimir Putin and Xi Jinping Are Rewriting the History to Justify Aggression against Ukraine and Taiwan. The Washington Post, Jan. 5. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/05/vladimir-putin-xi-jinping-twist-history-justifywars-aggression-against-ukraine-taiwan/ (access: 12.05.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.247-253
Data publikacji: 2022-09-05 09:51:12
Data złożenia artykułu: 2022-02-22 11:20:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 175
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 86

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Viktor Kotsur, Vasyl Balukh, Mykhailo Yurii

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.