Rozwój zawodowy pracowników socjalnych. Doświadczenie Kanady i możliwości dla Ukrainy

Anastasiia Popova

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisane zostały podstawowe zasady rozwoju zawodowego pracowników socjalnych w Kanadzie oraz wskazano możliwości wykorzystania jej konstruktywnych pomysłów w ukraińskiej praktyce pracy socjalnej. Autorka analizuje terminy „rozwój zawodowy” i „rozwój zawodowy pracownika socjalnego”. Stwierdzono, że rozwój zawodowy pracowników socjalnych jest ważnym elementem wysokiej jakości praktyki pracy socjalnej. Zdecydowanie za rozwój zawodowy pracowników socjalnych w Kanadzie odpowiadają organizacje zawodowe pracy socjalnej, które dzielą się na dwa główne typy: zawodowe (regulatory rządowe na poziomie krajowym, uczelnie i stowarzyszenia na poziomie prowincji i terytoriów) oraz zawodowe edukacyjne. Scharakteryzowano treść głównych dokumentów legislacyjnych regulujących rozwój zawodowy pracowników socjalnych. Stwierdzono, że podstawą rozwoju zawodowego jest program ciągłych kompetencji, którego celem jest promowanie jakości działań zawodowych w zakresie pracy socjalnej i usług socjalnych, a także zachęcanie pracowników socjalnych-praktyków do stałego podnoszenia swoich umiejętności zawodowych oraz ochrona prawa społeczeństwa do usług wysokiej jakości, zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o modelowych praktykach pracy socjalnej, Kodeksie etyki i Standardach postępowania. Scharakteryzowano konstruktywne pomysły kanadyjskiego doświadczenia na reformę ukraińskiego systemu rozwoju zawodowego pracowników socjalnych.

 


Słowa kluczowe


praca socjalna; pracownik socjalny; rozwój zawodowy; ustawiczny rozwój zawodowy; rozwój zawodowy pracowników socjalnych; Kanada

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Danyuk, V.M., Petyukh, V.M. (Eds.) (2006). Personnel Management: Textbook. Kyiv: National University of Economics.

Madden, C., Mitchel, V. (1993). Professions, Standards And Competence: A Survey of the Continuing Education for the Professions. Bristol: University of Bristol: Department of Continuing Education.

McCauley, K., Matheson, D. (2018). Social Work Practice with Canada’s Indigenous People: Teaching a Diffiult History. Practice, 30(4), 293–303. DOI: https://doi.org/10.1080/09503153.2018.1483493

Nuttman-Shwartz, O. (2016). Rethinking Professional Identity in a Globalized World. Clinical Social Work Journal, 45(1), 1–9. DOI: https://doi.org/10.1007/s10615-016-0588-z

Popova, А.S. (2021a). Alberta Continuing Competence Program for Social Workers in Canada: An Overview and Structure. Psychological and Pedagogical Support of Professional Growth of Personality in the System of Continuous Professional Education. Materials of the II All-Ukrainian scientifi-practical internet-conference with international participation (pp. 276–280).

Popova, А.S. (2021b). Basic Principles of the Organization of Social Workers’ Professional Development in the Province of Alberta, Canada. Journal of the UNESCO Chair “Lifelong Learning in the 21 st Century”, 3, 66–73. DOI: https://doi.org/10.35387/ucj.1(3).2021.66-73

Popova, А.S. (2021c). Some Aspects of the Professional Development System for Social Workers in Ontario, Canada. Socio-Educational Dominants of Professional Development of Specialists in the Social Sphere and Inclusive Education. Materials of the III All-Ukrainian scientifi-practical Internet conference: a collection of scientific articles (pp. 124–129).

Popova, А.S. (2021d). The Role of Professional Organizations in the System of Social Workers’ Professional Development: The Experience of Canada. Scientific Notes of Berdyansk State Pedagogical University: Series: “Pedagogical Sciences”, 2, 50–62. DOI: https://doi.org/10.31494/2412-9208-2021-1-2-50-62

Rulev, V.A., Gutkevich, S.O., Mostenskaya, T.L. (2013). Personnel Management. Kyiv: Condor Publishing House.

Stavkova, S. (2016). The System of Continuing Professional Development of Social Workers in Canada. Bulletin of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Series: “Pedagogical Sciences”, 18.

ONLINE SOURCES

Alberta College of Social Workers. (2018) Continuing Competence Program: Competency Guidelines and Explanation. Retrieved from: www.ocswssw.org/the-continuing-competence-pro- www.ocswssw.org/the-continuing-competence-pro-gram/general-information-ccp/ (acсess: 29.09.2021).

Association of Social Work Boards (ASWB). (2018). Model Social Work Practice Act. Retrieved from: https://www.aswb.org/wp-content/uploads/2020/12/Model-law-for-web.pdf (acсess: 1.02.2022).

Association of Social Work Boards (ASWB). (2021). About Us. Retrieved from: https://www.aswb.org/ (acсess: 31.01.2022).

Canadian Association for Social Work Education (CASWE). (2021). About Us. Retrieved from: https://caswe-acfts.ca/about-us/ (acсess: 1.10.2021).

Canadian Association of Social Worker (СASW). (2005). Code of Ethics. Retrieved from: https://www.bcasw.org/wp-content/uploads/2011/09/CASW_Code-of-Ethics_e.pdf (acсess: 29.09.2021).

Canadian Association of Social Workers (CASW). (2021a). About Us. Retrieved from: https://www.casw-acts.ca/en/about (acсess: 29.09.2021).

Canadian Association of Social Workers (CASW). (1995). Standards of Practice in Social Work. Retrieved from: https://www.casw-acts.ca/en/canadian-association-social-workers-standardspractice-social-work-1995 (acсess: 5.10.2021).

Canadian Association of Social Workers (CASW). (2021b). Professional Development. Retrieved from: https://www.casw-acts.ca/en/continuing-education/professional-development (acсess: 7.11.2021).

Canadian Council of Social Work Regulators (CCSWR). (2021). About Us. Retrieved from: https://ccswr-ccorts.ca/about-us/ (acсess: 29.09.2021).

Commission of the European Communities. (2000). Memorandum on Lifelong Learning. Retrieved from: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (access: 20.08.2021).

Ireland’s Multi-Profession Health Regulator (CORU). (2021, November). Social Workers Registration Board. Retrieved from: https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/continuing-professional-development/cpd-for-social-workers/ (acсess: 7.11.2021).

Local Government Association in England. (2021). Standard 6 – Continuing Professional Development (CPD). Retrieved from: https://local.gov.u/standard-6-continuing-professional-development-cpd (acсess: 7.11.2021).

Verkhovna Rada of Ukraine. (2013). Law on the Professional Development of Employees. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (acсess: 25.01.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.221-234
Data publikacji: 2022-09-05 09:51:09
Data złożenia artykułu: 2022-02-23 10:44:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 191
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 127

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Anastasiia Popova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.