Edukacja medialna w Ukrainie

Glib Golovchenko

Streszczenie w języku polskim


W dzisiejszej rzeczywistości cyfrowej wiedza z zakresu mediów informacyjnych jest kluczowa dla każdego członka społeczeństwa, dlatego edukacja medialna nabiera coraz większego znaczenia. Ukraina ma już pewne pozytywne osiągnięcia w rozwoju edukacji medialnej. Celem niniejszego opracowania jest analiza i usystematyzowanie doświadczeń będących efektem edukacji medialnej w Ukrainie. Zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, dobór kryteriów analizy, dobór odpowiednich informacji i interpretacji wyników oraz systematyzację i prognostykę dla zarysowania dalszych perspektyw edukacji medialnej na Ukrainie. Zgodnie z kryteriami (historycznymi, metodologicznymi, prognostycznymi) wyodrębniono i opisano działalność pięciu ukraińskich ośrodków edukacji medialnej: Instytutu Psychologii Społecznej i Politycznej, Instytutu Szkolnictwa Wyższego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Kijów), Instytutu Ekologii Informacji Masowej (Lwów), Akademii Prasy Ukrainy (Kijów) oraz Kolegium Prasy i Telewizji (Mikołajów). Przeanalizowano historię ich powstania, cechy rozwoju i wdrażania wsparcia naukowo-edukacyjno-metodycznego, a także nakreślono kierunki ich dalszej działalności. Jak stwierdzono, ośrodki te mają podobną misję w ramach edukacji medialnej. Różnice przejawiają się jedynie w praktycznej realizacji edukacji medialnej. Ponadto w artykule zidentyfikowano perspektywy dalszych badań nad edukacją medialną i uczeniem się w warunkach kształcenia na odległość.


Słowa kluczowe


Ukraina; edukacja medialna; ośrodki edukacji medialnej; pozytywne osiągnięcia; edukacja medialna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Bachynsky, D. (2018). Media Education in the System of Modern Institutions. Pedagogy, 25(2–2018), 9–24. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2018-25.19-25

Borko, T. (2018). Lessons of Media Education at School in Kinburn. Culture and Life, 41, 10–11.

Buzhykov, R. (2007). Pedagogical Conditions of Using Innovation-Communication Technologies in the Process of Teaching Foreign Languages for Students of Higher Education Economy Institutions. Kyiv: Institute of Higher Education of NAPS of Ukraine.

Golovchenko, G. (2019). Social Role of Media Education in the Conditions of Global Information Changes. Kyiv: Yurk Lyubchenka Publishing House.

Ivanov, V., Ivanova, T. (2013). Media Education and Media Literacy as Current Trends of Upbringing the Youth. In Media Education in Ukraine: Scientific Reflection of Challenges, Practices, Perspectives. Kyiv: Institute of Social and Political Psychology. National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

Ivanov, V., Ivanova, T. (2014). Media Competence and Media Literacy as Major Competences of a Modern Teacher. Problems of Social Communication, 96–99.

Konevshchynska, O. (2016). Media Education and Media Culture Development in the Conditions of Information Society. Information Tools and Means of Learning, 54(4), 32– 41.

Onkovych, H. (2013). Media Didactics of Higher School: Ukrainian Experience. Higher Education of Ukraine, 1, 23–29.

Onkovych, H. (2016). Media Pedagogy. Media Education. Media Didactics. Higher Education of Ukraine, 2, 63–69.

Pocheptsov, H. (2008). Media: The Theory of Mass Communications. Kyiv: Altpres.

Potiatynyk, B. (2004). Media: Keys to Understanding. Lviv: Pais.

Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientifi and Cultural Organization UNESCO. (1999). Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 273–274.

Volosheniuk, O., Ivanov, V. (Eds.). (2018). Media Literacy at Primary School. Kyiv: TsVP, AUP.

ONLINE SOURCES

AUP. (2020). Academy of Ukrainian Press. Retrieved from: https://www.aup.com.ua/ (access: 12.03.2022).

Concept of the implementation of media education in Ukraine. (2010). Declaration of the Presidium of National Academy of Educational Sciences of Ukraine from 20 May 2010. Retrieved from: https://cutt.ly/ROC4Eum (access: 12.03.2022).

Concept of the implementation of media education in Ukraine (2016). Declaration of the Presidium

of National Academy of Educational Sciences of Ukraine from 21 April 2016. Retrieved from: www.mediaosvita.com.uamaterial (access: 12.03.2022).

Institute of Media Ecology. (2020). Retrieved from: http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco/ (access: 12.02.2022).

Laboratory of Psychology of Mass Communication and Media Education. (2020). Retrieved from: http://mediaosvita.org.ua/pro-nas/ (access: 12.04.2022).

Naidonova, L. (2016). Revision of the Concept of Media Education: Why It Was Necessary and What Changes Were Introduced. Media Sapiens. Retrieved from: https://cutt.ly/EOLSf20 (access: 12.03.2022).

Naumuk, I. (2016). Formation of Future Teachers’ Media Competence within the Context of Integrated Approach to Media Education. Melitopol: Bogdan Khmelnytsky State Pedagogical University. Retrieved from: http://eprints.mdpu.org.ua/1335 (access: 12.03.2022).

Projects. (2020). Institute of Media. Retrieved from: http://institutes.lnu.edu.ua/mediaeco/research/projects/# (access: 12.03.2022).

Slaboshevska, T.M., Smekalin, I.M. (2013). Media Education in Ukraine: Current State and Perspectives of Development. Retrieved from: https://cutt.ly/zOLIxc9 (access: 12.03.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.209-220
Data publikacji: 2022-09-05 09:51:07
Data złożenia artykułu: 2022-02-23 10:58:15


Statystyki


Widoczność abstraktów - 234
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 112

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Glib Golovchenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.