Japońskie doświadczenie w szkoleniu komunikacyjnym w ukraińskim wyższym szkolnictwie medycznym w okresie kwarantanny COVID-19

Liubov Hutor, Pavlo Sodomora

Streszczenie w języku polskim


Celem przeprowadzonych badań było wdrożenie japońskich doświadczeń w szkoleniu komunikacyjnym za pomocą cyfrowych opowieści (digital storytelling, DST) we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego w warunkach kwarantanny COVID-19 i uczenia się na odległość. W artykule omówiono skuteczność treningu i techniki ewaluacji opartej na DST w rozwoju umiejętności komunikacyjnych. W badaniu wzięło udział 76 studentów pierwszego (N = 38) i drugiego roku medycyny (N = 38). Ocena umiejętności DST dokonywana była według 10 kryteriów (8 strukturalnych, 2 stylistycznych) i przebiegała w trzech etapach: wstępnym, rozwojowym i końcowym. Uzyskane dane zostały przetworzone i przeanalizowane statystycznie. Wyniki badań analizowano za pomocą (I) różnic między grupami i (II) różnic między etapami. Wskazują one na istotną poprawę umiejętności DST w obu grupach eksperymentalnych na trzech etapach badawczych (p < 0,01). Szybka dynamika rozwoju umiejętności DST wiąże się przede wszystkim z lepszą poprawą umiejętności DST według kryteriów strukturalnych w porównaniu z kryteriami stylistycznymi u wszystkich uczestników (p < 0,01). Zjawisko to wskazuje na konieczność dalszej analizy i zwrócenia większej uwagi na rozwój umiejętności leksykalnych i gramatycznych studentów medycyny. Badani potwierdzili skuteczność metody DST w treningu komunikacyjnym i możliwość jej zastosowania w wyższej edukacji medycznej jako narzędzia rozwoju umiejętności komunikacyjnych.


Słowa kluczowe


szkolenie z komunikacji; cyfrowe opowieści; studenci medycyny; Japonia; Ukraina

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Benmayor, R. (2008). Digital Storytelling as a Signature Pedagogy for the New Humanities. Arts and Humanities in Higher Education, 7(2), 188–204.

D’Alessandro, D., Lewis, T., D’Alessandro, M. (2004). A Pediatric Digital Storytelling System for Third Year Medical Students: The Virtual Pediatric Patients. BMC Medical Education, 4(10). DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6920-4-10

Gregori-Signes, C. (2014). Digital Storytelling and Multimodal Literacy in Education. Porta Linguarum, 22, 237–250.

Hardy, P., Sumner, T. (2014). Cultivating Compassion: How Digital Storytelling Is Transforming Healthcare. Sussex: Kingsham Press.

Kimura, M. (2012). Digital Storytelling and Oral Fluency in an English Reading Class at a Japanese University. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 2(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.4018/ijcallt.2012010101

Lacey, S., Craighead, D. (2021). Using Digital Storytelling to Reduce Unplanned Health Care Encounters: A Feasibility Study. Journal of Nursing Care Quality, 36(3), 269–273.

Moreau, K., Eady, K., Sikora, L., Horsley, T. (2018). Digital Storytelling in Health Professions Education: A Systematic Review. BMC Medical Education, 18(208). DOI: https://doi.org/10.1186/s12909-018-1320-1

Nychkalo, N., Liukanova, L., Bidyuk, N., Tretko, V., Skyba, K. (2020). Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(9), 143–159. DOI: https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.8

Ogawa, A., Tsuchiya, Y. (2016). Designing Digital Storytelling Workshops for Vulnerable People: A Collaborative Storyweaving Model from the “Pre-story Space”. Journal of Socio-Informatics, 7(1), 25–36.

Sodomora, P., Hutor, L., Tryndiuk, V., Lobanova, S. (2021). Student Storytelling for Communication Skill Development Online (in the Time of COVID-19 Quarantine). New Educational Review, 63, 149–160. DOI: https://doi.org/10.15804/tner.2021.63.1.12

Netography

Mizukoshi, S. (2019). Media Literacy and Digital Storytelling in Contemporary Japan. The Newsletter, 76. Retrieved from: https://www.iias.asia/sites/default/fies/nwl_article/2019-05/IIAS_NL76_3839.pdf (access: 10.10.2021).

Mizukoshi, S. (2020). Final Report of Mizukoshi Group in “Media Exprimo” (English Part). Retrieved from: http://tinyurl.com/mediaexprimo (access: 10.10.2021).

Rabinowitz, S., Maoz, B., Weingarten, M., Kasan, R. (1994). Listening to Patient’s Stories. Canadian Family Physician, 40, 2098–2102. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2380390/ (access: 18.10.2021).

Robin, B., McNeil, S. (2012). What Educators Should Know about Teaching Digital Storytelling. Digital Education Review, 22, 37–51. Retrieved from: http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/viewFile/11294/pdf_1 (access: 3.09.2021).

Robin, B. (2016). The Power of Digital Storytelling to Support Teaching and Learning. Digital Education Review, 30, 17–29. Retrieved from: https://fies.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125504.pdf (access: 2.09.2021).

Susono, H., Ikawa, T., Kagami, A. (2011). Digital Storytelling by In-Service Teachers: “Reflection of My Teaching Life”. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, March 7, 2011 in Tennessee (pp. 1224–1227). Waynesville: AACE. Retrieved from: https://www.learntechlib.org/p/36455/ (access: 18.10.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.149-163
Data publikacji: 2022-04-29 12:30:09
Data złożenia artykułu: 2022-02-25 11:25:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 306
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 163

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Liubov Hutor, Pavlo Sodomora

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.