Rezyliencja, edukacja i pandemiczne granice we wschodnim Donbasie

Wojciech Siegień

Streszczenie w języku polskim


Prezentowany tekst odnosi się do zmian cywilizacyjnych wywołanych wybuchem pandemii COVID-19, rozpatrywanych w kontekście wschodniego Donbasu w Ukrainie. Główna zmiana definiowana jest jako ustąpienie wagi dominacji militarnej państw na korzyść rezyliencji, definiowanej jako zdolność jednostki lub dowolnego systemu do przygotowania się na zakłócenia, wychodzenie ze wstrząsów i stresów oraz zdolność do adaptacji po destrukcyjnym doświadczeniu. Ważnym warunkiem rozwoju rezyliencji jest zaufanie do władzy oraz instytucji państwa, z których decydującą rolę odgrywają instytucje edukacyjne. W przypadku Ukrainy budowanie rezyliencji utrudnione jest funkcjonowaniem atypowej linii rozgraniczenia ze wschodnim Donbasem, gdzie ukształtowały się zależne od Federacji Rosyjskiej samozwańcze republiki. Pandemiczna granica stała się polem konfliktu, w zastępstwie otwartych działań militarnych. Obecność tej linii, wynikająca z działań wojennych, negatywnie wpływa na możliwości funkcjonowania systemu edukacyjnego po obu jej stronach. Niezbędne staje się podjęcie działań wspierających system edukacyjny przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka porzucenia szkoły, a w szerszej perspektywie wzmocnienie procesów rezyliencyjnych, które mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom propagandy i bezpośrednich działań wojennych.


Słowa kluczowe


rezyliencja; edukacja; Donbas; Ukraina; pandemiczne granice; COVID-19

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Golunov, S. (2021). Pandemic Borders of Post-Soviet De Facto States. Journal of Borderlands Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1943495

Gülzau, F., Mau, S., Korte, K. (2021). Borders as Places of Control: Fixing, Shifting and Reinventing State Borders. An Introduction. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 46(3), 7–22.

Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Löwis, S. von, Sasse, G. (2021). A Border Regime in the Making? The Case of the Contact Line in Ukraine. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 46(3), 208–244.

Rodin, J. (2015). The Resilience Dividend. London: Profile Books Ltd.

NETOGRAFIA

Boulègue, M., Lutsevych, O. (2020). Resilient Ukraine. Safeguarding Society from Russian Aggression. Pobrane z: https://www.chathamhouse.org/2020/06/resilient-ukraine/2-impact-armed-conflict (dostęp: 15.02.2022).

Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021. Pobrane z: https://freedomhouse.org/country/eastern-donbas/freedom-world/2021 (dostęp: 15.02.2022).

Friedman, U. (2020). The pandemic is revealing a new form of national power. The Atlantic. Pobrane z: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/11/pandemic-revealing-new-form-national-power/616944 (dostęp: 15.02.2022).

Fukuyama, F. (2020). The thing that determines a country’s resistance to the coronavirus. The Atlantic. Pobrane z: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/thing-determines-how-well-countries-respond-coronavirus/609025 (dostęp: 15.02.2022).

International Crisis Group. (2020). The COVID-19 Challenge in Post-Soviet Breakaway Statelets. Crisis Group Europe Briefing No. 89. Kyiv–Tbilisi–Moscow–Baku–Brussels. Pobrane z: http://www.jstor.org/stable/resrep31564 (dostęp: 15.02.2022).

Minakov, M. (2020). Eastern Europe’s Authoritarian Belt in Crisis. Pobrane z: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/eastern-europes-authoritarian-belt-crisis (dostęp: 15.02.2022).

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2022). Armed formations denied the SMM passage near Stanytsia Luhanska, Luhansk region. Pobrane z: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/511396 (dostęp: 15.02.2022).

Syzov, V. (2020). COVID-19 Presents a Chance for Peace in the Donbas. Pobrane z: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/covid-19-presents-chance-peace-donbas (dostęp: 15.02.2022).

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2021). Ukraine Humanitarian Funding Priorities. Pobrane z: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-funding-priorities-august-december-2021-enuk (dostęp: 15.02.2022).

UNICEF. (2021). Building Resilient Education Systems beyond the COVID-19 Pandemic: Second set of considerations for school reopening. Pobrane z: https://www.unicef.org/eca/media/17306/file/Building%20resilient%20education%20systems%20beyond%20the%20COVID-19%20Pandemic_%202021.pdf (dostęp: 15.02.2022).

Upravleniya Verkhovnogo komissara Organizatsii Obedinennykh Natsiĭ po pravam cheloveka. (2020). Vlijanije COVID-19 na prava cheloveka v Ukrainie. Pobrane z: https://www.ohchr.org/documents/countries/ua/ukraine_covid-19_hr_impact_ru.pdf (dostęp: 15.02.2022).

www1: https://ssd.protectingeducation.org (dostęp: 15.02.2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.103-112
Data publikacji: 2022-09-05 09:50:54
Data złożenia artykułu: 2022-03-31 10:42:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 288
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 144

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Wojciech Siegień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.