Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem

Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-Kawala

Streszczenie w języku polskim


Podjęte w opracowaniu rozważania teoretyczno-empiryczne dotyczą funkcjonowania pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zależności między subiektywną oceną pracy strażaków i strażników miejskich a stylem radzenia sobie przez nich ze stresem. Określenie poczucia stresu w pracy, czynników szczególnie stresujących oraz sposobów radzenia sobie z nimi wydaje się bardzo ważne w kontekście skuteczności wykonywanej pracy. Na ich podstawie można formułować wskazania dla praktyki zawodowej.


Słowa kluczowe


praca; subiektywna ocena pracy; radzenie sobie ze stresem; zawody trudne i niebezpieczne; strażak; strażnik miejski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnecka A., Dobrodziej C. (2004), Psychologiczne aspekty służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zarządzanie stresem, [w:] O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (red.), Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, t. 8, Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku.

Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, wyd. 2 popr. i uzup., Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Jahoda M. (1981), Work, employment und unemployment: Values, theories, and approaches in social research, “American Psychologist”, Vol. 36, DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.36.2.184.

Nowacki T.W. (2008), Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badań.

Ratajczak Z. (1996), Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN.

Siczek-Przybyła E., Wyszyńska P. (2014), Czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem przy produkcji substancji wybuchowych. Wyniki wstępnych analiz, [w:] J. Ślusarski (red.), Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ślusarski J. (red.) (2014), Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Wyszukiwarka opisów zawodów, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow (dostęp: 10.09.2016).

Zubrzycka-Maciąg T. (2013), Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.103
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:36
Data złożenia artykułu: 2016-03-15 14:51:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 844
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 891

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-Kawala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.