Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie

Beata Lucyna Szluz

Streszczenie w języku polskim


Zmiany demograficzne i proces starzenia się społeczeństwa będą miały wpływ na indywidualne wybory w ciągu całego życia, strukturę rodziny i wiele instytucji społecznych. Praca socjalna może kierować profesjonalne wsparcie do osób starszych i ich rodzin. Autorka ukazuje wyzwania dla pracy socjalnej oraz wybrane propozycje rozwiązań.


Słowa kluczowe


proces starzenia się społeczeństwa; osoby starsze; społeczeństwo; praca socjalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andres M. (2015), Młodzi nie chcą czekać na nędzne emerytury, „Super Nowości”, 30 kwietnia.

Asquith S., Clark C., Waterhouse L. (2005), The Role of the Social Worker in the 21st Century, Edinburgh: Scottish Executive Education Department.

Atchley R.C. (1989), A Continuity Theory of Normal Ageing, “The Gerontologist”, 29 (2), DOI: http://dx.doi.org/10.1093/geront/29.2.183.

Baltes P.B. (1987), Theoretical Propositions of Life-span Developmental Psychology: On the Dynamics between Growth and Decline, “Developmental Psychology”, 23 (5), DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.23.5.611.

Baltes P.B., Baltes M.M. (1993), Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with Compensation, [w:] P.B. Baltes, M.M. Baltes (eds.), Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences, Cambridge: Cambridge University Press.

Brzeziński M. (2012), Francuzi emeryturę spędzają w ciepłych krajach, www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/654915,Francuzi-emeryture-spedzaja-w-cieplych-krajach (dostęp: 30.07.2012).

Brzeziński M. (2012a), Oni wybierają emeryturę w Hiszpanii lub w Brazylii, www.polskieradio.pl/42/1728/Artykul/654956,Oni-wybieraja-emeryture-w-Hiszpanii-lub-w-Brazylii (dostęp: 30.07.2012).

Cumming E., Henry W. (1961), Growing Old: The Process of Disengagement, New York: Basic Books.

Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa: Kancelaria Senatu.

GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html (dostęp: 01.02.2016).

Kruse A., Wahl H.W. (2010), Zukunft Altern. Individuelle und gesellschaftliche Weichenstellungen, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

McDonald A. (2010), Social Work with Older People, Cambridge: Polity Press.

National Association of Social Workers (2014), Need for Geriatric Social Work Grows, www.socialworkers.org/pubs/news/2014/02/geriatric-social-work.asp (dostęp: 08.07.2016).

Payne M. (2006), What is Professional Social Work?, Bristol: Policy Press.

Suchodolska M. (2015), Polscy emeryci uciekają za granicę: „Nie muszę wybierać, czy kupić chleb, czy zbierać na trumnę”, „Gazeta Prawna”, 15 maja.

Шевчук H., Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку, „Український науковий журнал ОСВІТА РЕГІОНУ”, http://social-science.com.ua/article/597 (dostęp: 01.02.2016).

Szluz B. (2012), „Domność i bezdomność”. Instytucjonalne wsparcie jednostki i rodziny na przykładzie wybranych państw, [w:] W. Wilimska (red.), (Nie) czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, Kraków: ROPS.

Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu aktywności społecznej na rzecz osób starszych na lata 2014–2020, MP, 24.01.2014, poz. 52.

WHO (2002), Active Ageing: A Policy Framework, Madrid, www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en (dostęp: 02.12.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.105
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:45
Data złożenia artykułu: 2016-03-21 17:46:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 887
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1144

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Beata Lucyna Szluz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.