Motywy wyboru pracy wolontariusza streetworkingu

Katarzyna Tarka-Rymarz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na motywy, jakimi kierowali się wolontariusze, wybierając służbę w streetworkingu. Wydaje się, że istota ludzka w swoim postępowaniu kieruje się własnym interesem, a motywy takiego działania można odnaleźć w zachowaniach, które są z pozoru bezinteresowne. W człowieku występuje sympatia do ludzi, często bezinteresowna, którą można zaobserwować w pracy streetworkera. W części teoretycznej niniejszego opracowania wyjaśniono pojęcie pracy, motywu, motywacji prospołecznej oraz podano jej rodzaje. W dalszej kolejności przedstawiono definicję streetworkingu i terminu „streetworker”. Część empiryczna zawiera badania autorskie nad motywami wolontariuszy do pracy w streetworkingu. Dokonano określenia znaczenia celów i dążeń życiowych badanych osób oraz zaprezentowano ocenę wartości pracy wolontariuszy i zwrócono uwagę na ich dalsze plany.


Słowa kluczowe


motyw; motywacja prospołeczna; streetworking; streetworker; wolontariusz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheńska-Seweryn M. (1996), Kościół katolicki w Polsce a opieka społeczna, [w:] B. Synak, M. Ruzica (red.), Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie, Gdańsk–Indianapolis: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czerniachowska R. (2007), Profilaktyka, kompensacja, ratownictwo, opieka, pomoc – analiza pojęć i wzajemnych powiązań między nimi, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowska J., Gumkowska M. (2002), Wolontariat i filantropia w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie KLON JAWOR.

Gaś Z. (1995), Młodzieżowe programy wsparcia młodzieżowego, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Gaś Z. (2002), Wolontariat w profilaktyce, „Remedium”, 6.

Gawroński S. (1999), Ochotnicy Miłości Bliźniego, Warszawa: Wydawnictwo Więzi.

Gołąb A. (1980), Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Górecki M. (1999), Wolontariat, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Jan Paweł II (1986), Encyklika Laborem excercens, O pracy ludzkiej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kanios A. (2010), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kromolicka B. (red.) (2005), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Kurzeja A. (2008), Dzieci ulicy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Matczak A. (2001), Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość, „Studia Psychologica”, 2.

Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ochman M., Jordan P. (1997), Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa: Wydawnictwo BORIS.

Olubiński A. (2005), Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Porowski M. (1998), Służba społeczna – zakres pojęcia, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Warszawa: IPSIR UW.

Reykowski J. (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Reykowski J. (2000), O motywacyjnych regulatorach altruistycznego pomagania. Na przykładzie osób, które ratowały Żydów w okresie hitlerowskiej okupacji, [w:] I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Psychologia czynności. Nowe perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Szczypior E., Meller A., Standard streetworkingu (ulicznej pracy socjalnej), www.wp.ajd.czest.pl/pracasocjalna/uploads/kierunek/streetworking.pdf (dostęp: 10.05.2016).

Tomaszewski T. (1994a), Komu się pomaga, „Chowanna”, 1, 5–12.

Tomaszewski T. (1994b), Kto i w jakich okolicznościach pomaga, „Chowanna”, 2, 5–17.

www.streetworking.org/pl/street (dostęp: 10.05.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.89
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:44
Data złożenia artykułu: 2016-03-27 14:20:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 800
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1080

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Katarzyna Tarka-Rymarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.