Sens życia osób starszych – analiza empiryczna

Paulina Manachiewicz

Streszczenie w języku polskim


Starzenie się nie jest zjawiskiem nowym. Ludzie od zawsze się starzeją i to jest normalne. Na przestrzeni ostatnich lat można jednak zauważyć, że społeczeństwo w Polsce się starzeje. Dzieje się tak, ponieważ postęp w medycynie daje możliwość wydłużenia życia ludzkiego, przy czym liczba urodzeń drastycznie spada. Osoby starsze stają się coraz liczniejszą grupą, dlatego ważne jest poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz potrzeb, jakie mają ludzie starsi. Istotne jest również, by skupić się na problemach natury egzystencjalnej, m.in. na poczuciu sensu życia osób w podeszłym wieku.


Słowa kluczowe


starość; starzenie; osoby starsze; sens życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyczewski L. (1994), Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Grzywna A. (2013), Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.

GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf (dostęp: 05.01.2016).

Izdebski P., Polak A. (2005), Bilans życia, poczucie koherencji i aktualna sytuacja życiowa, „Gerontologia Polska”, 3 (13).

Juza S. (2012), Charakterystyka osobowościowa więźniów w kontekście ich zdrowienia, [w:] E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda psychologia, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Kędziora-Kornatowska K., Grzanka-Tykwińska A. (2011), Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym, „Gerontologia Polska”, 19 (2).

Mariański J. (2013), Sens życia, wartości, religia – studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mizińska J. (2011), Dobrobyt a dobrostan, czyli kiedy sens jest bez sensu, [w:] D. Probucka (red.), Etyka i sens życia, Kraków: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pichalski R. (2014), Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sikorski T. (1989), Sens życia, [w:] A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, cz. 2, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Świętego Jacka.

Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Aspra-jr.

Trafiałek E. (2003), Człowiek stary, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.

Zegarow P. (2015), Poczucie sensu życia chroni Twoje serce, „Psychologia Zdrowia”, http://psychologiazdrowia.pl/poczucie-sensu-zycia-chroni-twoje-serce (dostęp: 08.12.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.149
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:48
Data złożenia artykułu: 2016-04-02 12:01:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2053
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1293

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paulina Manachiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.