O duchowości i jej rozwoju w dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego

Teresa Rzepa

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano poglądy Zbigniewa Pietrasińskiego (zawarte w jego dzienniku komputerowym) na temat: 1) rozumienia pojęć: „duch”, „dusza” i „duchowość”, 2) religii katolickiej i jej wyznawców oraz Kościoła katolickiego, 3) istoty i przebiegu rozwoju duchowego w ujęciu modelowym.


Słowa kluczowe


poglądy Zbigniewa Pietrasińskiego; dusza; duchowość; rozwój duchowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bühler C. (1933/1999), Bieg ludzkiego życia jako problem psychologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pietrasiński Z. (1977), Kierowanie własnym rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Iskry”.

Pietrasiński Z. (1979), Czego dowiedziałeś się zbyt późno?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Iskry”.

Pietrasiński Z. (1987), Człowiek formowany jako podmiot rozwoju, „Psychologia Wychowawcza”, nr 30.

Pietrasiński Z. (1988), Rozwój i perspektywy jego podmiotu, [w:] M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pietrasiński Z. (1990), Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Pietrasiński Z. (1992), Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju, „Przegląd Psychologiczny”, nr 1.

Pietrasiński Z. (1993), Syntezy wiedzy autobiograficznej podporządkowane „roli" autokreacyjnej jednostki, [w:] T. Rzepa, J. Leoński (red.), O biografii i metodzie biograficznej, Poznań: Nakom.

Pietrasiński Z. (2001), Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pietrasiński Z. (2003), Jakość życia a jakość osoby: perfekcyjne kształcenie i zaniedbane wychowanie, „Psychologia Jakości Życia”, nr 2.

Pietrasiński Z. (2009), Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Warszawa: Wydawnictwo CIS.

Pietrasiński Z. (2015), Dziennik komputerowy z […], Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pietrasiński Z. (red.) (1997), Studenci o własnym rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, SWPS.

Pietrasiński Z. (red.) (2000), Uczeni o sobie i studentach, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.1.51
Data publikacji: 2017-07-11 21:56:14
Data złożenia artykułu: 2016-04-28 16:57:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Teresa Rzepa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.