Współczesna rodzina migrantów zarobkowych jako obiekt pomocy społeczno-wychowawczej na Ukrainie

Nina Hordienko

Streszczenie w języku polskim


W artykule w oparciu o analizę współczesnej migracji zarobkowej na Ukrainie oraz wyzwań, które stawia ona przed najważniejszą instytucją socjalizacji dziecka – rodziną, zostało uzasadnione znaczenie pomocy społeczno-wychowawczej rodzinom pracowników migrujących. Autorka rozpatruje ten typ rodzin jako zagrożony i zaburzony z powodu nieprawidłowej realizacji funkcji życiowych rodziny; określa problemy takich rodzin oraz skutki istnienia rodzin na odległość z powodu migracji rodziców, przedstawia szczegóły przebiegu socjalizacji dzieci w warunkach nieobecności rodziców. Potrzebę specjalnej i systematycznej pomocy temu typowi rodzin potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w latach 2002-2015, które pozwoliły sprecyzować problemy kształtowania postaw społecznych dzieci w rodzinach migrantów zarobkowych, jak również określić długoterminowe skutki deprywacji rodzicielskiej w ich życiu dorosłym.

W artykule przedstawiono również niektóre aspekty pomocy społeczno-wychowawczej dla rodzin migrantów zarobkowych, mającej na celu zapobieganie ewentualnym zaburzeniom w procesie socjalizacji dzieci.

Słowa kluczowe


migranci zarobkowi; rodzina na odległość; grupa ryzyka; socjalizacja; pomoc społeczno-wychowawcza; profilaktyka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


About National Strategy for Prevention of Child Abandonment for the period until 2020, Decree No. 609/2012 of the President of Ukraine from 22.10.2012 [electronic resource]. - Access: http: // zakon4. rada.gov.ua/laws/show/609/2012.

Bilanyuk P., De shukaty dzherel vnutrishn’oyi karnosti, "Shlyakh vykhovannya i navchannya", 1939, No. II.

Blinova O. E., Trudova mihratsiya naselennya Ukrayiny u sotsial’no – psykholohichnomu vymiri. Monohrafiya, Kherson 2011.

Horodetsky O., Shehda N., Stan suchasnoyi ukrayins’koyi emihratsiyi v Italiyi, "Do svitla", 2003, No. 8 - 9.

Zaharnytska I., Suchasne dytynstvo v konteksti mihratsiynykh protsesiv: ukrayins’ki realiyi, "Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Zbirnyk naukovykh prats’", 2011, No. 17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.2.73
Data publikacji: 2017-06-28 10:55:55
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 17:26:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Nina Hordienko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.