Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki

Nataliia Pobirchenko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest dobrze znanej na całej Ukrainie i krajach sąsiednich "Szkole nad Rosią" i jej założycielowi Aleksandrowi Zacharence z jego unikalnym systemem edukacji. Zacharchenkę określa się nie tylko jako wybitnego nauczyciela, ale też jako szczerego i skromnego człowieka.

  W prezentowanej pracy przedstawiono historię założenia i rozwój jego szkoły autorskiej oraz wyjaśniono rolę cech osobowych A. Zacharenki w tym procesie. Artykuł opisuje system edukacyjny, który opiera się na trójkącie "rodzice - dziecko - nauczyciel" wraz z uzasadnieniem znaczenia każdego elementu i sposobu ich interakcji z innymi.

Autor pokazuje strukturę szkoły i opisuje każdy z pięciu jej głównych ośrodków edukacyjnych: Centrum Szkoły Podstawowej, Centrum Zdrowia, Centrum Pracy, Centrum Kultury i Edukacji oraz Centrum dla Uczniów Starszych (liceum).

Ponadto, artykuł opisuje rolę pracy w kształtowaniu osobowości ucznia. Przypomniano w nim także ważną rolę zespołu, jako narzędzia rozwiązania problemów adaptacji młodego człowieka w społeczeństwie, a także metody wpajania nawyków odpowiedzialności i samoorganizacji. Jednak zauważono, że nawet najlepiej zorganizowany kolektywizm nie zastąpi indywidualnej pracy z dzieckiem. Podano zatem charakterystykę koncepcji pracy indywidualnej, która opiera się na pomocy dziecku w samookreśleniu się w konkretnej sytuacji.

Zwrócono tu również uwagę na system ocen i zachęt. Ten ostatni przewiduje stypendia dla najlepszych oraz nagrody za sukces w nauce. Szczególną uwagę poświęcono systemowi zachęt moralnych, który znajduje odzwierciedlenie w opowiadaniu o uczniu w telewizji lub w gazecie.

Wskazuje się, że decydującą w systemie edukacji A. Zacharenki zawsze była idea kreatywności i twórczego uczenia się, która przeczyła edukacji pod przymusem.

Autor uzasadnia też swój pogląd, że autorska Szkoła Zacharenki spełnia podstawowe wymagania technologii paradygmatu "szkoły samorealizacji".


Słowa kluczowe


A. Zacharenko; „Szkoła nad Rosią”; szkoła autorska; trójkąt „rodzice-dziecko-nauczyciel”; praca indywidualna z dzieckiem; twórcze uczenie się; „ pedagogika konkretnego celu”

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Zakharenko O. A. , Mazuryk S. M. , Shkola nad Rossyu, Kyyiv 1979.

Zakharenko O., Poradykolezi, narodzheni v shkoli nad Rossyu, Cherkasy 2005.

Zakharenko O., Pospishaymo robyty dobro, Cherkasy 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.2.121
Data publikacji: 2017-06-28 10:55:59
Data złożenia artykułu: 2016-07-05 16:34:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 101
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 29

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Nataliia Pobirchenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.