Postawa twórcza rodziców wobec choroby przewlekłej dziecka

Anna Maria Stawecka

Streszczenie w języku polskim


Oddziaływanie wychowawcze rodziny jest istotne dla przebiegu ogólnego, biopsychospołecznego rozwoju dziecka, kształtowania się jego postawy życiowej i zdrowia psychicznego. Szczególne wyzwanie pojawia się przed rodzicami dzieci przewlekle chorych. Od przyjmowanych przez nich postaw rodzicielskich, a także od postawy twórczej zależy to, w jaki sposób odbiorą wiadomość o chorobie dziecka oraz przystosują swoje dotychczasowe rodzinne i zawodowe życie do nowej,
trudnej sytuacji.


Słowa kluczowe


dziecko; postawa twórcza; choroba przewlekła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoszewska B. (2011), Rodzice dzieci przewlekle chorych – wybrane zagadnienia, [w:] B. Antoszewska (red.), Dziecko przewlekle chore. Problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Arusztowicz B. (1992), W trosce o uśmiech chorego dziecka, Warszawa: WSiP.

Bishop G.D. (2000), Psychologia zdrowia, Wrocław: Astum.

Braun D. (2007), Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Góralczyk E. (1996), Choroba dziecka w twoim życiu, Warszawa: CMPPP MEN.

Kuśpit M. (2004), Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych, [w:] S. Popek (red.), Twórczość w teorii i praktyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Maciarz A. (1996), Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy, Zielona Góra: Wydawnictwo Verbum.

Maciarz A. (2001), Pedagogika lecznicza i jej przemiany, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Maciarz A. (2006), Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Maciarz A. (1998), Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Olczak M. (2010), Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ossowski R. (1999), Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz: WSP.

Pilecka W. (2002), Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Pilecka W. (1999), Choroba przewlekła w życiu i rozwoju dziecka, [w:] W. Pilecka, P. Majewicz, A. Zawadzki, Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dziecka, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Pilecka W. (1994), Chorobowe i przedchorobowe uwarunkowania rozwoju psychicznego dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych, „Kultura i Edukacja”, 4.

Pilecka W. (2004), Dzieci niepełnosprawne, [w:] W. Pilecka, G. Rutkowska, L. Wrona (red.), Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów studiów nauczycielskich, Kraków: Wydawnictwo Nauk Akademii Pedagogicznej.

Popek S. (1998), Twórczość dzieci, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa: FI.

Popek S. (1988), Zdolności i uzdolnienia twórcze – podstawy teoretyczne, [w:] S. Popek (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP.

Pufal-Struzik I. (2006), Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów, Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Rampe M. (2006), Odporność psychiczna siedem filarów. Tajemnica naszej wewnętrznej siły, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Salmon P. (2002), Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia, Gdańsk: GWP.

Schlicksupp H. (2004), 30 minut dla większej kreatywności, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Skórczyńska M. (2007), Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych rodziny, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne,

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Strelau J. (red.) (2000), Słownik wybranych terminów, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I, Gdańsk: GWP.

Szmidt K.J. (2013), Pedagogika twórczości, Sopot: GWP.

Szmidt K.J., Piotrowski K.T. (red.) (2012), Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tatarkiewicz W. (1976), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN.

Trojanowska-Kaczmarska A. (1971), Dziecko i twórczość, Wrocław: Ossolineum.

Turska D. (1994), Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Wróblewska M. (2004), Wyznaczniki twórczości w opinii osób o postawach twórczych, [w:] S. Popek (red.), Twórczość w teorii i praktyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.3.59
Data publikacji: 2017-06-28 11:17:19
Data złożenia artykułu: 2016-08-30 15:57:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 995
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2122

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Maria Stawecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.