Wartości związane z pracą zawodową pilotów wojskowych

Sebastian Bera

Streszczenie w języku polskim


Praca zawodowa stanowi podstawową formę aktywności człowieka, odgrywa główną rolę w zaspokajaniu jego życiowych potrzeb rozwojowych. Jednak, jak wykazują dotychczasowe badania empiryczne, stanowi też różną wartość w życiu pracujących, a poszczególne jej aspekty są niekiedy odmiennie oceniane w zależności od wykonywanego zawodu i pełnionej roli zawodowej. W zawodach trudnych i niebezpiecznych, do których należy profesja pilota wojskowego, znaczenie przywiązywane do wykonywanej pracy odgrywa kluczową rolę w jakości pełnionej służby. Kierując się tymi przesłankami, dokonałem diagnozy wartości, jakie piloci wojskowi wiążą z wykonywaną pracą zawodową. Problematykę tę rozpatrywałem w kontekście uwarunkowań społeczno-zawodowych.


Słowa kluczowe


praca jako wartość; wartości zawodowe; pilot wojskowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera R. (1999), Wizerunek współczesnego pilota wojskowego, Warszawa: DWLOP.

Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Bellona.

Boguszewski R. (2006), Polacy o swojej pracy. Komunikat z badań CBOS, Warszawa: CBOS.

Bromberek B. (1988), Młodzież studencka – jej kształcenie i koncepcja życia, Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piskorz A. (2012), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: Bellona.

Podgórny M. (2000), Strategie zachowań bezrobotnych – wymiar edukacyjny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wierzejska J. (2014), Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.153
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:38
Data złożenia artykułu: 2017-01-18 15:59:45


Statystyki

Widoczność abstraktów - 170
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 18

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sebastian Bera

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.