Oczekiwania zawodowe pilotów wojskowych a ich nadzieja na sukces

Joanna Wierzejska

Streszczenie w języku polskim


Piloci wojskowi wiążą z pracą zawodową różne oczekiwania i nadzieje na sukces. W zależności od ich spełnienia można mówić o satysfakcji (lub jej braku) z wybranego zawodu i obniżeniu poziomu jakości pełnionej służby. Jeśli istnieją obiektywne możliwości ich zrealizowania, wystąpi zjawisko harmonii, utwierdzenie się pilota o słuszności wyboru zawodu i możliwościach swojego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, przeprowadziłam badania empiryczne wśród pilotów wojskowych jesienią 2016 r., dążąc do diagnozy zarówno ich oczekiwań zawodowych, jak i nadziei na sukces. Ponadto poszukiwałam zależności między tymi zmiennymi. Uznałam, że spełnienie oczekiwań w istotny sposób będzie determinowało przekonanie pilotów o możliwościach odniesienia sukcesu zawodowego w środowisku służby i będzie stymulowało zaangażowanie w procesie szkolenia lotniczego.


Słowa kluczowe


pilot wojskowy; oczekiwania zawodowe; nadzieja na sukces

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera R. (1999), Wizerunek współczesnego pilota wojskowego, Warszawa: DWLOP.

Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Gliszczyńska X. (1971), Psychologiczne badanie motywacji w środowisku pracy, Warszawa: Książka i Wiedza.

Kozielecki J. (2006), Psychologia nadziei, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces, Warszawa: PTP.

Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Obuchowski K. (2002), Nadzieja matką mądrych, depresja zapadliskiem nieszczęść, „Charaktery”, nr 11.

Olszewski R. (1998), Lotnictwo w odstraszaniu militarnym, Warszawa: Bellona.

Piskorz A. (2012), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: Bellona.

Poplucz J. (1977), Oczekiwania zawodowe pracujących, „Studia Socjologiczne”, nr 2(65).

Ryś M. (2010), Człowiek niosący nadzieję, „Kwartalnik Naukowy UKSW”, nr 2(2).

Sterniczuk B., Sterniczuk H. (1979), Człowiek w procesie pracy. Postawy wobec pracy, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Ślusarski J. (1994), Środowisko pracy pilota wojskowego jako potencjalne źródło błędów lotniczych, „Przegląd WLiOP”, nr 3.

Trzebiński J., Zięba M. (2003), Nadzieja, strata, rozwój, „Psychologia Jakości Życia”, t. 2, nr 1.

Vroom V. (1964), Work and Motivation, New York.

Widerszal-Bazyl M. (1979), Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonywania pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Długosz E., Wiernek B. (red.) (1998), Psychologia i socjologia zarządzania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Text”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.131
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:37
Data złożenia artykułu: 2017-01-18 16:06:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Wierzejska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.