Środowisko pracy pilota wojskowego

Andrzej Kattenbach

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostało scharakteryzowane środowisko pracy pilota wojskowego w aspekcie otoczenia zewnętrznego, w którym wykonywany jest lot, oraz wymagań psychofizycznych. Przedstawiono również warunki funkcjonowania pilota wojskowego na współczesnym polu walki i wskazano na konieczność współdziałania człowieka z zaawansowanymi technologiami wykorzystywanymi w lotnictwie wojskowym oraz stosowania ścisłych kryteriów doboru kandydatów do służby w charakterze pilota wojskowego.


Słowa kluczowe


środowisko pracy; warunki pracy; pilot wojskowy; lotnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera R. (1999), Wizerunek współczesnego pilota wojskowego, Warszawa: Dowództwo WLOP.

Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Bellona.

Błoszczyński R., Pokinko P., Terelak J. (1973), Psychologiczne aspekty doboru personelu latającego, Poznań: DWL.

Czarnogórski C. (1972), Ergonomia w służbie wojska, Warszawa: MON.

Jasiński T., Tarnowski A., Strzelczak A. (2004), Percepcja czasu jako wyznacznik efektywności pracy pilota wojskowego, „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej”.

Kowalczuk H. (2003), Charakterystyka psychologiczno-dydaktyczna podchorążych WSOSP o specjalnościach PSO, PŚM, KRL i NN, Dęblin: WSOSP.

Maciejczyk J. (1976), Działanie pilota w sytuacjach stresowych, [w:] R. Błoszczyński (red.), Psychologia lotnicza, Warszawa: MON.

Morawski J.M. (1994), Gospodarka informacją w układzie pilot – samolot, Rzeszów–Warszawa: Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej.

Olszewski R. (1993), Kształcenie pilotów dla potrzeb lotnictwa wojskowego XXI wieku. Jaki model?, „Przegląd WLOP”, nr 8.

Piskorz A. (2011), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: MON – DWiPO.

Pokinko P. (1977), Dobór i selekcja psychologiczna personelu latającego i kierującego lotami, [w:] R. Błoszczyński (red.), Psychologia lotnicza, Warszawa: MON.

Rajchel J., Zabłocki E. (2009), Siły powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Ślusarski J. (2001), Model osobowo-zawodowy absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (ocena i propozycje zmian), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”, nr 1.

Ślusarski J. (2003), Dobór zawodowy na stanowisko pilota – instruktora śmigłowca wojskowego, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Terelak J. (2011), Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Zabłocki E. (2002), Współczesne siły powietrzne, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.183
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:40
Data złożenia artykułu: 2017-01-18 19:46:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Kattenbach

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.