Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w executive coachingu

Kinga Mann

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy wykorzystania koncepcji Analizy Transakcyjnej w executive coachingu. Autorka głównie koncentruje się na omówieniu bazowych założeń pracy z klientem oraz prezentuje wybrane narzędzia wykorzystywane w executive coachingu. Jednym z ograniczeń w stosowaniu Analizy Transakcyjnej jest to, że nie ma ona jasnej i ustrukturyzowaneej metodologii prowadzenia sesji. Może zatem służyć jako wsparcie dla doświadczonych coachów, którzy potrzebują dodatkowych narzędzi, lecz ogranicza impakt, jaki może wnieść w całe środowisko coachingowe. W ostatniej części opracowania autorka prezentuje proponowany model prowadzenia procesu coachingowego w nurcie Analizy Transakcyjnej, który wypracowała przez lata praktyki w pracy z menedżerami i organizacjami.


Słowa kluczowe


executive coaching; Analiza Transakcyjna; coaching w Analizie Transakcyjnej; narzędzia w coachingu; struktura sesji coachingowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkinson M., Chois R.T. (2009), Wewnętrzna dynamika coachingu, Warszawa: Wydawnictwo New Down.

Berne E. (1966), The Structure and Dynamics of Organisations and Groups, New York: Grove Press Inc.

Berne E. (2007), Dzień dobry i co dalej?, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Berne E. (2008), Transactional Analysis in Psychotherapy, A Condor Book Souvenir Press Ltd.

Berne E. (2012), W co grają ludzie?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cassoni E. (2007), Parallel process in supervision and therapy: An opportunity for reciprocity, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 37(2), DOI: https://doi.org/10.1177/036215370703700205.

Choy A. (1990), The winner’s triangle, “Transactional Analysis Journal), Vol. 20(1), DOI: https://doi.org/10.1177/036215379002000105.

Czarkowska L. (red.) (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

English F. (1975), The three-cornered contract, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 5(4).

George B., Sims P., McLean A.N., Mayer D. (2007), Discovering your authentic leadership, “Harvard Business Review”, Vol. 85(2).

Hay J. (2007), Reflective Practice and Supervision for Coaches, London: Open University Press.

Hay J. (2010), Analiza Transakcyjna dla trenerów, Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja.

Hay J. (2012), Donkey Bridges for Developmental TA, Hartford: Sherwood Publishing.

James J. ( 1973), The game plan, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 3(4).

Kahn W.A. (2012), The functions of dysfunction: Implications for organisational diagnosis and change, “American Psychological Association”, Vol. 64(3).

Krausz R.R. (2005), Transactional executive coaching, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 35(4), DOI: https://doi.org/10.1177/036215370503500414.

Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 13, Warszawa: Wiedza.

Mellor K., Schiff E. (1975), Discounting, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 5(3).

Micholt N. (1992), Psychological distance and group interventions, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 22(4), DOI: https://doi.org/10.1177/036215379202200406.

Newton T., Napper R. (2010), Transactional Analysis and coaching, [w:] E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck, The Complete Handbook of Coaching, SAGE Publications.

Steiner C. (1990), Scripts People Live, New York: Grove Press.

Stewart I. (2000), Developing Transactional Analysis Counselling, SAGE Publications.

Stewart I. (2007), Transactional Analysis Counselling in Action, SAGE Publications.

Stewart I., Joines V. (2016), Analiza Transakcyjna dzisiaj, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Stokes J., Jolly R. (2010), Executive and leadership coaching, [w:] E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck, The Complete Handbook of Coaching, SAGE Publications.

Watkins E.C. (2016), Reconsidering parallel process in psychotherapy supervision: On persimony, rival hypotheses, and alternate explanation, “American Psychological Association”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.207
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:41
Data złożenia artykułu: 2017-01-19 23:47:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 98
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kinga Mann

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.