Kształcenie muzyczne młodzieży w Galicji Zachodniej w dobie autonomii

Jolanta Helena Wąsacz-Krztoń, Joanna Posłuszna

Streszczenie w języku polskim


Prawie we wszystkich większych miasteczkach Galicji Zachodniej znajdowały się gimnazja klasyczne i realne, które miały w siatce godzin przedmioty nadobowiązkowe. Należały do nich także śpiew i muzyka. Nauczanie śpiewu miało na celu przygotowanie chóru szkolnego, który zapewniał oprawę muzyczną do różnych uroczystości kościelnych i szkolnych. Liczba godzin nie przekraczała czterech tygodniowo. Nauka odbywała się w dwóch oddziałach – niższym i wyższym. Repertuar obejmował przede wszystkim pieśni religijne i świeckie (utwory Moniuszki, Noskowskiego, Żeleńskiego). Oprócz nauczania śpiewu w gimnazjach galicyjskich prowadzono także nauczanie muzyki, którego celem było zorganizowanie orkiestry szkolnej – dętej, smyczkowej lub mieszanej. W repertuarze zespołów instrumentalnych znajdowały się: utwory patriotyczne, muzyka
poważna (operowa, operetkowa), marsze, polonezy, mazury.


Słowa kluczowe


Galicja; edukacja muzyczna; muzyka; śpiew

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buszko J. (1987), Historia Polski 1864–1948, Warszawa: PWN.

Buszko J. (1989), Galicja 1859–1914. Polski Piemont?, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

d’Arma Dietz L. (1893), Przewodnik teoretyczno-praktyczny w nauce śpiewu zbiorowego dla szkół średnich i seminariów nauczycielskich, cz. I: Teoria muzyki, cz. II: 150 ćwiczeń i pieśni na jeden, dwa i trzy głosy, cz. IIIA: 30 pieśni na trzy i cztery głosy żeńskie: dla seminariów nauczycielskich i wyższych zakładów naukowych żeńskich, cz. IIIB: 70 pieśni religijnych i świeckich na cztery głosy męskie i mieszane dla szkół średnich i seminariów nauczycielskich męskich,

Przemyśl, nakładem Jelenia i Juszyńskiego.

Frycie S. (1966), Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, [w:] S. Frycie, S. Reczko (red.), Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

„Głos Rzeszowski” 1899, nr-y 17, 50; 1900, nr 47.

Majorek Cz., Marmon W. (1988), Gimnazjum Bocheńskie w okresie niewoli narodowej, [w:] Z. Ruta (red.), Bochnia. Dzieje miasta i regionu. 170 lat gimnazjum w Bochni, Bochnia: Urząd Miasta Bochnia.

Popper F. (1876), Śpiewnik metodyczny do użytku szkół wydziałowych, seminariów nauczycielskich i innych zakładów naukowych, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reiss J. W. (1909), Nauka śpiewu w szkołach średnich, „Muzeum”, r. XXV, t. II. Siedlecki J., Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. I 1876–1878, wyd. II 1879–1880, wyd. III 1885–1886, wyd. IV 1895, wyd. V 1908, Kraków:

Wydawnictwo XX Misjonarzy na Kleparzu.

Solecki L. (1895), Zbiór łatwych i śpiewnych utworów muzycznych dla szkól i pensjonatów. Śpiewy kościelne na 4 mieszane głosy, tj. sopran, alt, tenor i bas. Partytura mogąca służyć jako akompaniament,

cz. I: Msze adwentowe i kolędy, Lwów.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum Wyższego, później c.k. I Gimnazjum w Tarnowie za lata 1875–1913, Tarnów 1875–1913.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1861–1904, Rzeszów 1861–1904.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. I Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1905–1914, Rzeszów 1905–1914.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. II Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1905–1914, Rzeszów 1905–1914.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Wyższego Gimnazjum w Jaśle za lata 1872–1916, Jasło 1878–1916.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Bochni za lata 1887–1914, Bochnia 1890, 1891; Kraków 1892–1914.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Nowym Targu, Nowy Targ 1907–1914.

Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum Wyższego w Nowym Sączu (później c.k. Gimnazjum Wyższego I) za lata 1876–1914, Nowy Sącz 1876–1914.

Studziński K. (1871), Podręcznik do nauki śpiewu, Warszawa: Drukarnia Jana Jaworskiego.

Studziński K. (1869), Zasady muzyki oraz nauka czytania nut głosem, Warszawa: Drukarnia Jana Jaworskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.3.149
Data publikacji: 2017-06-28 11:17:31
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 10:27:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jolanta Helena Wąsacz-Krztoń, Joanna Posłuszna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.