Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków

Stella Kaczmarek, Joanna Posłuszna

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono kwestię zatrudnienia, dokonano analizy rynku pracy, przedstawiono dane statystyczne oraz możliwości znalezienia pracy dla profesjonalnych muzyków w Polsce. Wskazano także wyzwania, problemy oraz wymagania stawiane artystom muzykom na współczesnym rynku pracy. Analizie zostały poddane również typy możliwych karier współczesnych muzyków, potrzebne/wymagane umiejętności i kwalifikacje, aby się na rynku utrzymać, oraz problemy z edukacją w szkołach artystycznych. W pracy wykorzystano wyniki badań oraz analizy pochodzące z najnowszych raportów dotyczących zatrudnienia (poruszania się na rynku pracy) zarówno absolwentów, jak i artystów i twórców w Polsce i za granicą.


Słowa kluczowe


muzycy; kariera; rynek pracy; (wielo)zatrudnienie; portfolio career; mentor

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacz-Wojtanowska E. (red.) (2016). Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny, Kraków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://artystapostudiach.pl/-wynikibadan.html (dostęp: 28.12.2017).

Booth E. (2009), The Music Teaching Artist’s Bible. Becoming a Virtuoso Educator, Oxford–New York: Oxford University Press.

Bork M. (2010), Traumberuf Musiker? Herausforderungen an ein Leben für die Kunst, Mainz–Berlin: Schott.

Chmurzyńska M. (2012), Personality conditions of pianists’ achievements, [w:] E. Cambouropoulos, C. Tsougras, K. Mavromatis, K. Pastiadis (eds.), Proceedings of ICMPC-ESCOM ‘12 (302-310), Thessaloniki, Greece.

Dudzik T., Ilczuk D. (2013), SOSART. Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce, „Zarządzanie Kulturą”, nr 3.

Gembris H. (ed.) (2006), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Gembris H. (2009), Entwicklungsperspektiven zwischen Publikumsschwund und Publikumsentwicklung, [w:] M. Tröndle (Hrsg.), Das Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form, Bielefeld: Transcript.

Gembris H. (2014), Berufssausichten und Anforderungen an die Ausbildung. Vortrag zur Zukunftkonferenz Musikschulen, Mannheim, https://kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/ibfm/personen/vita-prof-dr-heiner-gembris/publikationen (dostęp: 12.10.2014).

Gembris H., Langner D. (2005), Von der Musikhochschule auf den Arbeitsmarkt. Erfahrungen von Absolventen, Arbeitsmarktexperten und Hochschullehrern, Augsburg: Wießner.

GUS, www.stat.gov.pl (dostęp: 12.01.2017).

Hattinger W. (2013), Der Dirigent. Mythos, Macht, Merkwürdigkeiten, Kassel: Bärenreiter.

Ilczuk D. (red.) (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jagodzińska K. (2013), Szkolnictwo artystyczne i sytuacja artysty w Polsce, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Jemielnik J. (2017), Nauczanie – sukces edukacyjny – dzieło muzyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jemielnik J., Posłuszna J. (red.) (2015), Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, Kraków: Aureus.

Kaczmarek S. (2017), Professional path of musician graduating from college in Europe mainly of Germany, England and Poland, [w:] M. Sternal (ed.), Professional Musician. Between the Arts and Management, Vol. 2. Cracow: AM.

Kaleńska-Rodzaj J. (2015), An artist of our time: between the sacred and the profane, [w:] J. Posłuszna (ed.), Psychology of Art and Creativity, Vol. 2, Cracow: Aureus.

Kamińska B., Manturzewska M. (2017), Pierwsze polskie badania psychologiczne nad zawodem muzyka, [w:] M. Sternal (red.), Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem, t. 1, Kraków: AM.

Kwiatkowska G., Posłuszna J. (red.) (2014), Relacja Mistrz – Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki, Kraków: Aureus.

Manturzewska M. (1990), Przebieg życia muzyka w świetle badań biograficznych, [w:] M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP.

Manturzewska M. (2006), A Biographical Study of the Lifespan Development of Professional Musicians, [w:] H. Gembris (ed.), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Mills J., Smith J. (2006), Working in music: Becoming successful, [w:] H. Gembris (ed.), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Morgenstern M. (2013a), Alte Welt und neue Welt. Das Berufsbild des Orchestermusikers hat sich weiterentwickelt, „Das Orchester“, Bd. 1.

Morgenstern M. (2013b), „Ich liebe diesen Beruf – trotzdem“. Neue Musikerkarrieren erfordern Flexibilität, „Das Orchester“, Bd. 1.

Morgenstern M. (2013c), Ich führe niemanden an der Hand ins Berufsleben, „Das Orchester“, Bd. 1.

Myers D. (2007), Initiative, Adaptation and Growth: The Role of Lifelong Learning in the Careers of Professional Musicians, [w:] Dialogue in Music, Research Group Lifelong Learning in Music, Groningen: The Hague.

Posłuszna J., Prejsnar-Wąsacz J. (red.) (2015), Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Kraków: Aureus.

Sarzyński P. (2017), Coś zrobić, coś zarobić. Jakie strategie stosują młodzi twórcy, by osiągnąć sukces, „Polityka”, 26 grudnia.

Sierszenska-Leraczyk M. (2011), Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzycznej, Poznań: Ars Nova.

Smilde R. (2009), Musicians as Lifelong Learners: Discovery Through Biography, Eburon: Delft, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-91520-3_10.

Smilde R. (2017), Muzycy w XXI wieku – zmiana perspektyw, [w:] M. Sternal (red.), Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem, t. 1, Kraków: AM.

Sternal M. (2014), Artist entrepreneurship: A necessity or a privilege?, „Problemy Zarządzania”, nr 2.

Szulborska-Łukaszewicz J. (2015), Artysto Scen Polskich powiedz nam, z czego żyjesz?, Kraków: ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.

Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Wagner I. (2010), Teaching the art of playing with career-coupling relationships in the virtuoso world, “Studies in Symbolic Interaction”, No. 35.

Wagner I. (2011), Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wagner I. (2015), Producing Excellence: The Making of Virtuosos, New Brunswick–New Jersey–London: Rutgers University Press.

Wakin D. (2004), The Julliard Effect: Ten Years Later, “The New York Times”, www.nytimes.com/learning/students/pop/articles/wakin2.html (dostęp: 28.02.2015).

Walczak W., Wyrzykowska K.M., Socha Z. (2016), Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego, Warszawa: Polska Rada Muzyczna.

Westby D.L. (1960), The Career Experience of the Symphony Musician, “Social Forces”, Vol. 38(3), DOI: https://doi.org/10.2307/2574085.

www.dov.org (dostęp: 12.12.2010).

www.miz.org (dostęp: 12.12.2010).

Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych z siedzibą w Krakowie, http://zzpamo.pl (dostęp: 24.01.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.1.133-147
Data publikacji: 2018-07-05 08:06:13
Data złożenia artykułu: 2018-02-05 08:06:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1182
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1858

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Stella Kaczmarek, Joanna Posłuszna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.