Samoocena młodzieży korzystającej z treści erotycznych w Internecie

Wiesław Poleszak

Streszczenie w języku polskim


Istotną własnością Internetu jest natychmiastowa dostępność do zawartych w nim treści, także erotycznych. Liczne badania wskazują, że korzystanie ze stron erotycznych prowadzi do zaburzenia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Z powyższego faktu wynika konieczność prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających korzystanie z tego typu zachowań problemowych. Autor opracowania koncentruje się na poszukiwaniu czynników chroniących i czynników ryzyka na poziomie samooceny młodych ludzi, którzy korzystają lub nie ze stron erotycznych. Celem jest poszukiwanie zależności pomiędzy samooceną a korzystaniem z treści erotycznych w Internecie. Do badań wykorzystano ankietę EPIDAL-VIII w opracowaniu Z.B. Gasia oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI E.J. O’Briena i S. Epsteina. Badania wykonano na grupie 3774 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pięciu województw centralnej i wschodniej Polski.


Słowa kluczowe


samoocena; pornografia; czynniki chroniące; czynniki ryzyka; psychoprofilaktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brand M., Snagowski J., Laier Ch., Maderwald S. (2016), Ventral striatum activity when watching preferred pornographic pictures is correlated with symptoms of Internet pornography addiction, “NeuroImage”, No. 129.

Cooper A., Delmonico D.L., Burg R. (2000), Cybersex users, abusers, and compulsives: New findings and implications, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 7.

Cooper A., Delmonico D.L., Griffin-Shelley E., Mathy R.M. (2004), Online sexual activity: An examination of potentially problematic behaviors, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 11.

Daneback K., Ross M.W., Mansson S. (2006), Characteristics and Behaviors of Sexual Compulsives Who Use the Internet for Sexual Purposes, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 13.

Fecenec D. (2008), Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych.

Freeman-Longo R. (2000), Children, Teens, and Sex on the Internet, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 7.

Gaś Z.B. (2004), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole, Warszawa: MEN.

Guerreschi C. (2010), Nowe uzależnienia, Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Hunt S.A., Kraus S.W. (2009), Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 16.

Kozielecki J. (1986), Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa: PWN.

Kozielecki J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Murali V., Onuba I. (2009), Management of Internet addiction, “General Practice Update”, Vol. 2(5).

Nelson L.J., Padilla-Walker L.M., Carroll J.S. (2010), “I Believe It Is Wrong But I Still Do It”: A Comparison of Religious Young Men Who Do Versus Do Not Use Pornography, “Psychology of Religion and Spirituality”, Vol. 2(3), DOI: https://doi.org/10.1037/a0019127.

Owens E.W., Behun R.J., Manning J.C., Reid R.C. (2012), The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, “Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”, Vol. 19(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660431.

Park B.Y., Wilson G., Berger J., Christman M., Reina B., Bishop F., Klam W.P., Doan A.P. (2016), Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, “Behavioral Sciences”, Vol. 6(3).

Poleszak W. (2012), Profilaktyka zachowań agresywnych w Internecie. Propozycja działań profilaktycznych, [w:] J. Pyżalski (red.), Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Porzak R. (2002), Poczucie własnej wartości a ryzyko uzależnienia od internetu wśród gimnazjalistów, [w:] Z.B. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Young K.S., Griffin-Shelley E., Cooper A., O’Mara J., Buchanan J. (2000), Online infidelity: A new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 7(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160008400207.

YoungHo K. (2011), Adolescents’ Health Behaviours and Its Associations with Psychological Variables, “Central European Journal of Public Health”, Vol. 19(4).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.2.223-241
Data publikacji: 2018-12-22 08:06:11
Data złożenia artykułu: 2018-06-13 09:10:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 5773
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1125

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wiesław Poleszak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.