Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze)

Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była próba ustalenia poziomu emocjonalnej gotowości Polaków przebywających na emigracji w Anglii do dialogu z Innym. W związku z przyjęciem modelu porównawczego badań jako grupę odniesienia przyjęto zbliżoną pod względem demograficzno-społecznym grupę Anglików. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (1996). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej oraz 160 Anglików zamieszkałych w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej, wykorzystując w tym celu m.in. nowoczesne środki komunikacji. Badania wykazały istotnie wyższy poziom gotowości do dialogu z osobą obcą po stronie badanych Anglików, zarówno w zakresie poszczególnych szczegółowych wymiarów, jak i w wymiarze globalnym. Można jednak uznać, że badani Polacy przebywający w Anglii w większości prezentują przeciętny (z tendencją ku wynikom wysokim) poziom analizowanej gotowości.


Słowa kluczowe


kompetencje; międzykulturowa kompetencja komunikowania się; wrażliwość międzykulturowa; Polacy na emigracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartz, B. (1997). Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji.

Chen, G.-M. (1989). Relationships of the dimensions of intercultural communication competence. Communication Quarterly, 37(2), 118–133, DOI: https://doi.org/10.1080/01463378909385533.

Chen, G.-M. (2014). Intercultural Communication Competence: Summary of 30-year Research and Directions for Future Study. W: X. Dai, G.-M. Chen (eds.), Intercultural Communication Competence: Conceptualization and Its Development in Cultural Contexts and Interactions (s. 14–39). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.

Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1997). A Review of the Concept of Intercultural Sensitivity. Human Communication, 1, 1–16.

Fritz, W., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2002). Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts. Intercultural Communication Studies, 11(2), 165–176.

Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2005). An Examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 53–65.

Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origin. New York: Oxford University Press.

Grabowska, B. (2010). Strategie kulturalizacyjne członków mniejszości narodowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne (s. 162–187). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Korczyński, M., Świdzińska, A. (2017). Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1(6), 113–129.

Mucha, J. (2006). Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Park, R.E., Burgess, E.W. (1970). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

Sztompka, P. (2010). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Tyszkowa, M. (1987). Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.187-200
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:21
Data złożenia artykułu: 2018-09-08 11:28:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 748
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 436

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.