Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego

Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była próba określenia różnic w poziomie wrażliwości międzykulturowej studentów pogranicza interakcyjnego polsko-białoruskiego. Badania oparto na modelu kompetencji do komunikacji międzykulturowej autorstwa Guo-Minga Chena i Williama J. Starosty (1996), zbudowanego z trzech wymiarów: świadomości międzykulturowej, wrażliwości międzykulturowej i sprawności międzykulturowej. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankietową i narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej wyżej wymienionych badaczy, przetłumaczony na język polski i białoruski. Badaniami objęto 202 studentów, w tym 91 Polaków i 101 Białorusinów studiujących na uczelniach wyższych w Lublinie. Badania wykazały, że wyższy poziom wrażliwości międzykulturowej prezentują badani studenci białoruscy, na co składa się m.in. istotnie wyższy wynik jednego z pięciu wymiarów wrażliwości międzykulturowej, tj. pewności w interakcji.


Słowa kluczowe


kompetencje międzykulturowe; edukacja międzykulturowa; wrażliwość międzykulturowa; komunikacja międzykulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bem, M. (2013). Modele kompetencji międzykulturowych. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 119–136). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Bennett, M. (1993). Towards ethnorelativism: A development model of intercultural sensitivity. W: R. Paige (ed.), Education for the Intercultural Experience (s. 21–71). Yarmouth: Intercultural Press.

Bera, R., Korczyński, M. (2012). Dystans społeczny polskich emigrantów wobec „obcych” i „innych”. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Chen, G.-M. (1990). Intercultural communication competence: Some perspectives of research. The Howard Journal of Communications, 2(3), 243–261, DOI: https://doi.org/10.1080/10646179009359718.

Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.

Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Mollenberg, A., Chen, G.M. (2005). An examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 51–65.

Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. Pogranicze. Studia Społeczne, 17(1), 28–38, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2011.17.01.03.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Misiejuk, D. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w świetle procesów samooceny w warunkach historycznego zróżnicowania regionu i procesów migracyjnych – komunikat z badań. Pogranicze. Studia Społeczne, 21, 37–44, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.21.03.

Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nikitorowicz, J. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych. Pogranicze. Studia Społeczne, 21, 9–25, DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.21.01.

Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szymczak, M. (red.). (1978). Słownik Języka Polskiego (T. 1). Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.161-173
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:19
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 15:11:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1020
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 513

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.