Technologia zorientowana na praktykę dla przedsiębiorczej kompetencji rozwoju Masters in Business Administration

Olena Gnizdilova, Myroslaw Strelnikov

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy problemu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości Master of Business Administration. Istnieją grupy technologii uczenia się, które skutecznie kształtują kompetencje Masters w dziedzinie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość uznaje się za działalność gospodarczą opartą na zasadzie samonośnej. Zajmuje się ona produkcją znaczącego produktu lub usługi z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, które przekształcają usługę publiczną lub mechanizmy ekonomiczne jej wdrożenia dla społeczeństwa. Fundacja Skoll zaproponowała frazę: „przedsiębiorcy – agenci zmian społecznych, twórcy innowacji, które przełamują status quo i zmieniają świat na lepsze”. W opracowaniu zaprezentowano, że ogólna kompetencja kulturowa i zawodowa w dziedzinie przedsiębiorczości najlepiej pasuje do interaktywnych technologii nauczania (badania w zakresie technologii uczenia się, projektowanie technologii uczenia się, edukacja projekcyjna wspólna dla Europy i USA). Wskazane technologie edukacyjne, w przeciwieństwie do dominującego systemu wykładowo-seminaryjnego dla Master in Business Administration, sprawiają, że uczeń jest aktywnym uczestnikiem nauki, badaczem.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; kompetencje; kompetencje biznesowe; interaktywne technologie uczenia się; Master in Business Administration

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bettis, R., Friga, P., Sullivan, R. (2003). Changes in graduate management education and new business school strategies for the 21 st century. Academy of Management Learning and Education, 2(3).

Dixon-Fowler, H., Slater, D. (2010). The future of the planet in the hands of MBAs: an examination of CEO MBA education and corporate environmental performance. Academy of Management Learning & Education, 9(3).

Khyzrych, R., Pyters, M. (1993). Predprinimatelstvo ili kak zavesty sobstvennoe delo i dobitsia uspekha [Entrepreneurship or How to Start Your Own Business and Succeed]. Moskva: Prohress-Unyvers.

Lazur, P. (2016). Istorychna evolyutsiia fenomena pidpryiemnytstva ta yoho naukovo-ekonomichni interpretatsii [Historical Evolution of the Phenomenon of Entrepreneurship and Its Scientific and Economic Interpretations]. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_6/285_Lazur_16_6.pdf (access: 20.04.2018).

Montgomery, D., Ramus, C. (2011). Calibrating MBA job preferences for the 21st century. Academy of Management Learning and Education, 10(1).

Muraviev, A., Ihnatiev, A., Krutyk, A. (2001). Predprynymatelstvo [Entrepreneurship]. SPb.: Lan.

Pobirchenko, N. (2012). Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii shkoli: teoretychnyi aspekt, Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny [Competency Approach in Higher School: Theoretical Aspect, Uman Pavlo Tychyna State Pedagogical University]. Mode of access: http://advancedscience.org/2011/2/2011-01-02–083.pdf (access: 18.04.2018).

Pometun, O. (2004). Dyskusiia ukraiinskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu v ukrayinskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers on the introduction of a competence approach in Ukrainian education]. In: Ovcharuk O. (ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski perspektyvy [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. Kyiv: K.I.S.

Schlegelmilch Bodo, B., Thomas, H. (2011). The MBA in 2020: Will there still be one? Journal of Management Development, 30(5).

Simpson, R. (2006). Masculinity and management education: Feminizing the MBA. Academy of Management Learning and Education, 5(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.1.69-76
Data publikacji: 2019-09-25 12:08:20
Data złożenia artykułu: 2018-09-16 23:27:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 559
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 310

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Olena Gnizdilova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.