Edukacja seksualna młodego pokolenia: problemy i sposoby ich rozwiązania

Nina Slyusarenko, Yaroslava Ospanova

Streszczenie w języku polskim


W artykule podkreślono, że problemy edukacji młodych ludzi zajmują ważne miejsce w życiu każdej rodziny i instytucji edukacyjnych. Edukacja seksualna jest jednak pozbawiona dostatecznej uwagi. Jednocześnie potrzeba wychowania seksualnego młodszego pokolenia jest dostrzegana w wielu źródłach psychologicznych i pedagogicznych. W opracowaniu przedstawiono przegląd prac dotyczących zagadnień związanych z edukacją seksualną opublikowanych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Podkreślono także istotę podstawowych pojęć. Ponadto przeanalizowano wyniki ankiety seniorów, studentów i nauczycieli z Armenii, Kazachstanu i Ukrainy dotyczące ich świadomości w zakresie relacji seksualnych, które świadczą o konieczności organizowania edukacji seksualnej dla młodego pokolenia. Dodatkowo określono główne zadania pedagogiki seksualnej, których realizacja jest niezwykle ważna i przyczynia się do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów psychologicznych i pedagogicznych współczesności – edukacji seksualnej młodego pokolenia zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Określono też sposoby systematycznej poprawy edukacji seksualnej młodego pokolenia.


Słowa kluczowe


edukacja; młodsze pokolenie; edukacja seksualna; zadania pedagogiki seksualnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ignatenko, I. (2016a). Choloviche tilo u tradytsiinii kulturi ukraintsiv [Men’s Body in the Traditional Culture of Ukrainians]. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia.

Ignatenko, I. (2016b). Zhinoche tilo u tradytsiinii kulturi ukraintsiv [Women’s Body in the Traditional Culture of Ukrainians]. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia.

Kirienko-Gurevskaya, A. (1930). Pervaia Moskovskaia konferentsiia po seksualnoi pedahohike [The first Moscow conference on sexual pedagogy]. Na putiakh k novoi shkole [On the Road to a New School], 2.

Kravets, V. (2016). Seksualna pedahohika [Sexual Pedagogy]. Ternopil: V. Hnatyuk TNPU.

Kravets, V. (ed.) (2002). Pidhotovka molodi do simeinoho zhyttia: bibliohr. pokazh. (1900–2001 rr.) [Preparation of Young People for Family Life: Bibliographical Index (1900–2001)]. Kyiv–Ternopil: V. Hnatyuk TNPU.

Sex education. Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education (access: 12.12.2017).

Slyusarenko, N. (2011). Gendernyi pidkhid do orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu suchasnoi shkoly [Gender Approach to the Organization of the Educational Process of the Modern School]. Kherson: RIPO.

Yak shkoliaram v Ukraini ta Yevropi rozpovidaiut pro seks [How Did Schoolchildren Talk about Sex in Ukraine and Europe?]. Mode of access: http://studway.com.ua/rozpovisti-pro-sex/ (access: 15.02.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.1.137-148
Data publikacji: 2019-09-25 12:08:29
Data złożenia artykułu: 2018-09-16 23:56:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 274
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 20

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Nina Slyusarenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.