Afekt i dobrostan polskich i japońskich seniorów

Wojciech Maliszewski, Aleksandra Błachnio, Paulina Ciabach

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano wyniki badania, którego celem było ustalenie zależności między narodowością (polską i japońską) a dobrostanem emocjonalnym seniorów. W tym celu zbadano zakres i wzajemną relację uczuć pozytywnych i negatywnych seniorów. Pytano ich o różne reakcje związane z przeżywaniem i ekspresją gniewu. W badaniu wzięło udział 60 mężczyzn reprezentujących obie narodowości (Polacy: N = 30, średnia wieku 67,03; Japończycy: N = 30, średnia wieku 67,03). Zastosowano Kwestionariusz SPANE Eda Dienera i Roberta Biswasa-Dienera oraz Skalę DAR-5 Davida Forbsa. Analiza wyników nie wykazała istotnych różnic pomiędzy polskimi i japońskimi seniorami w zakresie dobrostanu emocjonalnego. Wskazała natomiast, że obie grupy respondentów różnią się w zakresie badanych wymiarów zachowań agresywnych. Wyniki te zostały zinterpretowane z perspektywy teorii społeczno-emocjonalnej selektywności.


Słowa kluczowe


starzenie się; dobrostan; bilans emocji; agresja; kultura kolektywistyczna; kultura indywidualistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachnio, A. (2011). Człowiek autorski w erze globalizacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Błachnio, A. (2017). Jakość i strategie życia w starości. W: A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia (s. 61–80). Warszawa: Difin.

Błachnio, A., Maliszewski, W., Molesztak, A. (2017). Ocena zasobów środowiskowych a stan zdrowia i dobrostan osób w wieku 60+ mieszkających na wsi. Journal of Education, Health and Sport, 7(6), 888–901.

Burns, R.A., Sargent-Cox, K., Mitchell, P., Anstey, K.J. (2014). An examiniation of the effects of intra and inter-individual changes in well-being and mental health on self-rated health in a population study of middle and older-aged adults. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(11), 1849–1858, DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-014-0864-6.

Carstensen, L.L., Isaacowitz, D.M., Charles, S.T. (1999). Taking time seriously. A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 54(3), 165–181, DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.3.165.

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., Biswas-Diener, R. (2009). New Measures of Well-Being. W: E. Diener (ed.), Assessing Well-being: The Collected Works of Ed Diener (s. 247–266). New York: Springer Science + Business Media.

Forbes, D., Alkemade, N., Hopcraft, D., Hawthorne, G., O’Halloran, P., Elhai, JD., …, Lewis, V. (2014). Evaluation of the Dimensions of Anger Reactions-5 (DAR-5) Scale in combat veterans with posttraumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 28(8), 830–835, DOI: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.09.015.

Forbes, D., Alkemade, N., Mitchell, D., Elhai, J.D., McHugh, T., Bates, G., …, Lewis, V. (2014). Utility of the Dimensions of Anger Reactions-5 (DAR-5) Scale as a brief anger measure. Depression and Anxiety, 31(2), 166–173, DOI: https://doi.org/10.1002/da.22148.

Greve, J.R., Ryan, P., Aherne, C. (2011). The paradox of ageing: Why do older people look so happy when they have nothing to look forward to? W: P. Ryan, B.J. Coughlan (eds.), Ageing and Older Adult Mental Health. Issues and Implications for Practice (s. 230–247). London–New York: Routledge.

GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (dostęp: 7.08.2018).

Hadziabdic, E., Lundin, Ch., Hjelm, K. (2015). Boundaries and conditions of interpretations in multilingual and multicultural elderly healthcare. http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-1124-5 (dostęp: 13.05.2018).

Hayashi, M. (2011). The care of older people in Japan: Myths and realities of family “care”. www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/the-care-of-older-people-in-japan-myths-and-realities-of-family-care (dostęp: 27.08.2018).

Huppert, F.A., So, T.T.C. (2013). Flourishing Across Europe: Application of a New Conceptual Framework for Defining Well-Being. Social Indicators Research, 110(3), 837–861, DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7.

Keyes, C.L.M., Waterman, M.B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. W: M. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes, K.A. Moore (eds.), Well-being: Positive Development Across the Life Course (s. 477–497). London: Lawrence Erlbaum Associaty.

Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Luty-Michalak, M. (2013). Demographic Ageing in Japan. Acta Asiatica Varsoviensia, (26), 7–17.

Martynowicz, E. (2017). Starzenie się społeczeństw globalnym wyzwaniem. W: A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia (s. 10–38). Warszawa: Difin.

Mitchell, O.S., Piggott, J., Shimizutai, S. (2004). Aged Care Support in Japan: Perspectives and Challenges (NBER Working Paper No. 10882). Cambridge: National Bureau for Economic. www.nber.org/papers/w10882 (dostęp: 25.08.2018).

Ngo-Metzger, Q., Sorkin, D.H., Phillips, R.S., Greenfield, S., Massagli, M.P., Clarridge, B., Kaplan, S.H., (2007). Providing high-quality care for limited English proficient patients: The importance of language concordance and interpreter use. Journal of General Internal Medicine, 22(Suppl. 2), 324–330, DOI: https://doi.org/10.1007/s11606-007-0340-z.

Piórkowska, K. (2016). Architektura społecznych zachowań. Stan wiedzy w świetle teorii spójności. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (267), 128–145.

Rada Ministrów (2016). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0037D118/%24File/1102.pdf (dostęp: 1.09.2018).

Reichert, M., Phillips, J. (2008). The changing generational contract within and outside the family: Britain and Germany compared. W: A. Walker, G. Naegele (eds.), Social Policy in Ageing Societies (s. 142–164). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Robine, J.-M., Cheung, S.L.K., Saito, Y., Jeune, B., Parker, M.G., Herrmann, F.R. (2010). Centenarians Today: New Insights on Selection from the 5-COOP Study. Current Gerontology and Geriatrics Research, DOI: https://doi.org/10.1155/2010/120354.

Steptoe, A., Deaton, A., Stone, A.A. (2014). Subjective well-being, health and ageing. Lancet, 385(9968), 640–648, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61489-0.

Szczygieł, D., Jasielska, A. (2008). Czy z wiekiem stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie? Przetwarzanie informacji o emocjach w wieku młodzieńczym i średniej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 13(1), 85–99.

Szukalski, P. (2009). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się (s. 5–26). Warszawa: ISP.

Wojciechowska, L. (2005). Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda. Psychologia Rozwojowa, 10(4), 35–45.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.201-211
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:22
Data złożenia artykułu: 2018-10-04 22:24:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 408
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 84

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wojciech Maliszewski, Aleksandra Błachnio, Paulina Ciabach

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.