Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci polskich w Austrii. Doświadczenia i problemy

Sylwia Ryszawy

Streszczenie w języku polskim


Edukacja i integracja dzieci z różnych krajów to trudne zadania dla współczesnych przedszkoli. Celem jest zapewnienie dzieciom możliwości właściwego rozwoju i zdobywania wiedzy, kompetencji i kluczowych umiejętności w życiu społecznym. Opisane w artykule badanie przeprowadzono za pomocą metody indywidualnych przypadków, a jego założeniem teoretycznym była koncepcja edukacji międzykulturowej w ujęciu Jerzego Nikitorowicza. Stanowiący podstawę rozważań materiał empiryczny został zebrany za pomocą autorskich kwestionariuszy wywiadów oraz analizy dokumentów. Otrzymane wyniki wskazują na doświadczenia oraz trudności rodziców i dzieci dotyczące edukacji w kraju przyjmującym, a także na przykłady dobrych praktyk, co umożliwia dyskusję na temat polskiego systemu edukacji.


Słowa kluczowe


edukacja w Austrii; wychowanie przedszkolne; edukacja międzykulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran, Z. (1997). Przedszkola w Austrii. Wychowanie w Przedszkolu, (9), 530–532.

Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dziewulak, D. (2010). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

https://vstraismauer.jimdo.com (dostęp: 7.12.2018).

Igielska, B. (2004). Znad Modrego Dunaju. Głos Nauczycielski, (35), 8–9.

Kopik, A. (2004). Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej. Nauczyciel i Szkoła, 3–4(24–25), 20–36.

Łobocki, M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Muszczyński, L. (2009). Naddunajski dualizm edukacyjny. Austriacki system edukacyjny. Dyrektor Szkoły, (1), 36–39.

Nikitorowicz, J. (1999). Wprowadzenie. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym (s. 7–28). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2005). Próba określania przedmiotu edukacji międzykulturowej. W: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Region, tożsamość, edukacja (s. 15–34). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pachociński, R. (2003). Ideologia reformy a ideologia nauczyciela. Dyrektor Szkoły, (1), 31–34.

Rabczuk, W. (2002). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Różańska, A. (2014). Tożsamość religijna dzieci uczących się w szkołach z polskim językiem nauczania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Klajmon-Lech, A. Różańska (red.), Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich (s. 101–152). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stecz, J. (2008). W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji. Wychowanie w Przedszkolu, (8), 18–22.

Śliwerski, B. (1997). Co znaczy dobra szkoła? Nowa Szkoła, (6), 3–6.

Zyzik, E. (2004). Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Nauczanie Początkowe: Kształcenie Zintegrowane, (1), 17–22.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.55-68
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:12
Data złożenia artykułu: 2018-12-07 20:13:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 969
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1592

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Sylwia Ryszawy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.