Hybrydowa tożsamość na kulturowym pograniczu – potencjał i problem osobisty i grupowy?

Jerzy Nikitorowicz

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu podjęto próbę uzasadnienia tezy, która dotyczy potrzeby stwarzania przez politykę edukacyjną możliwości dokonywania samodzielnych wyborów tożsamościowych. Wskazano, że kulturowe pogranicze w sposób naturalny umożliwia kreowanie hybrydowej tożsamości, która stanowi potencjał człowieka, lecz także rodzi problemy osobiste i grupowe. Ponadto przedstawiono autorytety i osoby znaczące (są to m.in. Sokrat Janowicz, Ludwik Zamenhof, Samuel Pisar, Janusz Korczak, Piotr Lachmann, Wojciech Korfanty, Czesław Miłosz), wskazując przy tym na kształtowanie się i reprezentowanie przez nich tożsamości hybrydowej. Zwrócono uwagę na warunki, jakie powinny być zapewnione, oraz na działania, jakie powinna podejmować edukacja, aby człowiek nie czuł się zniewolony w procesie kształtowania się tożsamości, lecz odczuwał wsparcie w procesie powstawania i realizowania swojego potencjału hybrydowego.


Słowa kluczowe


tożsamość; tożsamość hybrydowa; kulturowe pogranicze; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czyżewski, K. (1993). Poszukiwanie Ojczyzny – rozmowa z Czesławem Miłoszem. Krasnogruda, (1), 11–16.

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN.

Kromolicka, B., Linka, A. (red.). (2018). Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lachmann, P. (1999). Wywołane z pamięci. Olsztyn: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze – tożsamość – edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2000). Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2017a). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nikitorowicz, J. (2017b). Tożsamościowe skutki wielokulturowości. Wielość kultur w jednym człowieku czy ekstremizm i separatyzm kulturowy? Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(3), 13–24. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp. 2017.36.3.13.

Pisar, S. (1992). Z krwi i nadziei. Białystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy.

Smolorz, M. (2009). Nieświęty śląski święty. Polityka, (33), 56–58.

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Taylor-Terlecka, N. (2016). Rusycysta i jego cztery kultury. W: G. Czerwiński, J. Ławski (red.), Żydzi wschodniej Polski (Ser. 4: Uczeni żydowscy; s. 163–184). Białystok: Wydawnictwo Alter Studio.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.11-22
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:07
Data złożenia artykułu: 2018-12-11 13:39:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1662
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 744

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jerzy Nikitorowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.