Podstawowe przyczyny zagubienia polskiej pedagogiki. Część 1

Waldemar Furmanek

Streszczenie w języku polskim


Pedagodzy polscy wydają się być zagubieni w precyzyjnym formułowaniu własnej problematyki badań. Przyczyn jest wiele. Najważniejsze to: błąd antropologiczny, duża dynamika przemian cywilizacyjnych, trudności z interpretacją i rozumieniem zjawisk współczesnej cywilizacji wiedzy, nowe oczekiwania wobec edukacji, konieczność reorientacji metodologii badań. Autor zwrócił uwagę na trudności z identyfikacją i rozumieniem kierunków przemian cywilizacyjnych, ich dynamiki, kompleksowości oraz ich nowej jakości. W artykule wskazano również na najważniejsze obszary badań, które pilnie wymagają penetracji przez współczesnych pedagogów.


Słowa kluczowe


zagubienie; cywilizacja; społeczeństwo wiedzy; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. (1997). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bogaj, A. (1999). Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 163–171). Radom: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Czapiński, J., Wojciszke, B. (1997). Pogoń za lisem. Społeczne zróżnicowanie i struktura postaw wobec prywatyzacji. W: J. Gardawski, L. Gilejko (red.), Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji (s. 37–76). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Dembiński, M. (2015). Recenzja książki: Bogusław Śliwerski, „Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji: inspiracje do badań polityki oświatowej”. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 675. Pedagogika Społeczna, 3(57), 253–267.

Furmanek, W. (1999). Antynaturalistyczny paradygmat badań pedagogicznych. W: J. Sowa, D. Pstrąg (red.), Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej (s. 64–79). Rzeszów: CDP.

Furmanek, W. (2009). Edukacja a przemiany cywilizacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2012a). Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki pracy. W: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (s. 109–125). Częstochowa–Kijów: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Furmanek, W. (2012b). Model człowieka paradygmatem nauk pedagogicznych. Edukacja – Technika – Informatyka. Rocznik Naukowy, 3(3), 25–42.

Furmanek, W. (2014a). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2014b). Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań. Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2015). Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2017). Piąta rewolucja przemysłowa. Eksplikacja pojęcia. Edukacja – Technika – Informatyka. Rocznik Naukowy, 2(24), 275–283, DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2018.2.38.

Furmanek, W. (2018a). Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0). Dydaktyka Informatyki, (13), 55–63, DOI: https://doi.org/10.15584/di.2018.13.8.

Furmanek, W. (2018b). Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki wartości. W: W. Furmanek A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Uczenie się (s. 136–150). Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2019). Człowiek w badaniach pedagogiki zorientowanej personalistycznie. Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Maryniarczyk, A., Stępień, K. (red.). (2003). Błąd antropologiczny. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Myoo, S., Hańderek, J. (red.). (2014). Filozofia technologii. Lublin: E-Naukowiec.

Palka, S. (red.). (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Ratajek, Z. (1996). Dydaktyka wobec problemów współczesnej pedagogiki. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, (3), 19–33.

Solarczyk-Ambrozik, E. (1999). Zmiana społeczna jako wyzwanie dla kształcenia zawodowego. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 368–375). Radom: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.

Such, J. (1973). Wstęp do metodologii ogólnej nauk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sztompka, P. (2009). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

Szymański, M.J. (2014). Edukacyjne problemy współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Tiffin, J., Rajasingham, L. (1995). In Search of the Virtual Class. Education in an Information Society. London: Routledge.

Toffler, A. (2007). Szok przyszłości. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.9-20
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:17
Data złożenia artykułu: 2019-04-08 19:46:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 169
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 14

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Waldemar Furmanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.