Regulacja nastroju i strategie radzenie sobie ze stresem a prokrastynacja we wczesnej dorosłości

Agnieszka Pisarska

Streszczenie w języku polskim


Celem podjętej analizy było określenie związku między regulacją nastroju oraz typowymi sposobami reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu a prokrastynacją. Przebadano 96 osób w okresie wczesnej dorosłości. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: do pomiaru prokrastynacji – kwestionariusz Pure Procrastination Scale; do analizy regulacji nastroju – Skale Regulacji Nastroju Bogdana Wojciszke; do oceny strategii radzenia sobie ze stresem – kwestionariusz Mini-COPE. Przeprowadzone analizy ujawniły istnienie związku między prokrastynacją a regulacją nastroju (osoby prokrastynujące częściej stosują strategie polegające na obniżaniu nastroju) oraz między prokrastynacją a ośmioma (spośród czternastu) strategiami radzenia sobie ze stresem. Wraz ze wzrostem prokrastynacji nasila się tendencja do stosowania nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie ze stresem, w tym strategii polegającej na zaprzeczaniu istnieniu problemu oraz na zaprzestaniu działań i rezygnacji z prób osiągnięcia celu, a także strategii polegających na zajmowaniu się czymś innym i wykorzystywaniu poczucia humoru, zaabsorbowaniu pojawiającymi się nieprzyjemnymi emocjami poprzez ich wyładowanie oraz obwinianiu się. Odwrotnie proporcjonalny związek zaobserwowano między prokrastynacją a adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie ze stresem, polegającymi na planowaniu postępowania i podejmowaniu działania w celu poprawy sytuacji. Przeprowadzona dodatkowa analiza nie ujawniła istotnych różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie nasilenia prokrastynacji. Istotne różnice wystąpiły w zakresie dwóch wymiarów prokrastynacji: behawioralnego i decyzyjnego.


Słowa kluczowe


prokrastynacja; radzenie sobie ze stresem; regulacja nastroju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour Research and Therapy, 46(11), 1230–1237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.08.005

Berking, M., Lukas, C. (2015). The affect regulation training (ART): A transdiagnostic approach to the prevention and treatment of mental disorders. Current Opinion in Psychology, 3, 64–69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.02.002

Beutel, M.E., Klein, E.M., Aufenanger, S., Brähler, E., Dreier, M., Müller, K.W., Wölfling, K. (2016). Procrastination, Distress and Life Satisfaction across the Age Range – A German Representative Community Study. PLoS One, 11(2): e0148054. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148054

Carver, Ch.S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4(1), 92–100. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm0401_6

Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267–283. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.56.2.267

Carver, C.S., Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual Review of Psychology, 61, 679–704. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100352

Chu, A.H.C., Choi, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of ‘active’ procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 145(3), 245–264. DOI: https://doi.org/10.3200/SOCP.145.3.245-264

Doyle, J.A., Paludi, M.A. (1998). Sex and Gender: The Human Experience. San Francisco: McGraw-Hill.

Eckert, M., Ebert, D.D., Lehr, D., Berking, M. (2016). Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences, 52, 10–18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.10.001

Eerde, W. van (2003). A meta analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35(6), 1401–1418. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00358-6

Eerde, W. van, Klingsieck, K.B. (2018). Overcoming procrastination? A meta-analysis of intervention studies. Educational Research Review, 25, 73–85. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.002

Fee, R.L., Tangney, J.P. (2000). Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 167–184.

Ferrari, J.R. (1992). Psychometric validation of two procrastination inventories for adults: Arousal and avoidance measures. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14(2), 97–110. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00965170

Ferrari, J.R., Parker, J.T., Ware, C.B. (1992). Academic procrastination: Personality correlates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 7(3), 495–502.

Ferrari, J.R., O’Callaghan, J., Newbegin, I. (2005). Prevalence of Procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and Avoidance Delays among Adults. North American Journal of Psychology, 7(1), 1–6.

Ferrari, J.R., Diaz-Morales, J.F., O’Callaghan, J., Diaz, K., Argumendo, D. (2007). Frequent behavioral delay tendencies by adults: International prevalence rates of chronic procrastination. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(4), 458–464. DOI: https://doi.org/10.1177/0022022107302314

Folkman, S., Lazarus, R.S. (1985). If it changes it must be a process: A study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150–170. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.48.1.150

Gröpel, P., Steel, P. (2008). A mega-trial investigation of goal setting, interest enhancement, and energy on procrastination. Personality and Individual Differences, 45(5), 406–411. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.05.015

Gustavson, D.E., Miyake, A., Hewitt, J.K., Friedman, N.P. (2014). Genetic relations among procrastination, impulsivity, and goal‐management ability: Implications for the evolutionary origin of procrastination. Psychological Science, 25(6), 1178–1188. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797614526260

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Jaworska-Gruszczyńska, I. (2016). Prokrastynacja – struktura konstruktu a stosowane skale pomiarowe. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 2(1), 36–59.

Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Klingsieck, K. (2013). Procrastination. When good things don’t come to those who wait. European Psychologist, 18(1), 24–34. DOI: https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000138

Markiewicz, K. (2018). Prokrastynacja i prokrastynatorzy. Definicja, etiologia, epidemiologia i terapia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 31(3), 195–213. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2018.31.3.195-213

McCown, B., Blake, I.K., Keiser, R. (2012). Content analyses of the beliefs of academic procrastinators. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 213–222. DOI: https://doi.org/10.1080/10852352.2016.1198154

Paszkowska-Rogacz, J., Poraj, G. (2017). Indywidualne właściwości a tendencja do prokrastynacji u studentów. Psychologia Wychowawcza, 54(12), 108–121. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7859

Rebetez, M.M.L., Rochat, L., Barsics, C., Van der Linden, M. (2016). Procrastination as a self-regulation failure: The role of inhibition, negative affect, and gender, Personality and Individual Differences, 101, 435–439. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.049

Sirois, F.M. (2004). Procrastination and intentions to perform health behaviors: The role of self‐efficacy and the consideration of future consequences. Personality and Individual Differences, 37(1), 115–128. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.08.005

Sirois, F.M., Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short‐term mood regulation: Consequences for future self. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115–127. DOI: https://doi.org/10.1111/spc3.12011

Sirois, F.M., Kitner, R. (2015). Less Adaptive or More Maladaptive? A Meta-analytic Investigation of Procrastination and Coping. European Journal of Personality, 29(4), 433–444. DOI: https://doi.org/10.1002/per.1985

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65

Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and Individual Differences, 48(8), 926–934. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2010.02.025

Stępień, M., Cieciuch, J. (2013). Polska adaptacja Pure Procrastination Scale (praca nieopublikowana).

Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda psychologia (T. 2; 145–160). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.

Tice, D.M., Bratslavsky, E. (2000). Giving in to Feel Good: The Place of Emotion Regulation in the Context of General Self-Control. Psychological Inquiry, 11(3), 149–159. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1103_03

Tice, D.M., Bratslavsky, E., Baumeister, R.F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: If you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 53–67. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.80.1.53

Verešová, M. (2013). Procrastination, stress and coping among primary school teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 2131–2138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.243

Wojciszke, B. (2002). Skale regulacji nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia (s. 163–179). Gdańsk: GWP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.2.207-220
Data publikacji: 2020-06-29 17:48:59
Data złożenia artykułu: 2019-09-10 09:02:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 7462
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4862

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Agnieszka Pisarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.