Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jako szansa na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Lewandowska-Kidoń
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Jacy ludzie mogą liczyć na wsparcie? Ciemna triada i konwersacyjna niebezpośredniość jako predyktory wsparcia społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Wsparcie społeczne i dobrostan w chorobie Hashimoto u kobiet w okresie dorosłości Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Banakiewicz, Anna Bednarczyk, Agnieszka Kulik
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Zasoby osobiste skazanych funkcjonujących w systemie resocjalizacji zakładowej i wolnościowej Streszczenie w języku polskim
Małgorzata Osińska
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Krwawy narcyz czy krwawy empata? Osobowościowe i interpersonalne korelaty empatii u honorowych krwiodawców Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Kosowski
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Gebel
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.