Zryw nauczycielski (2019) formą zmagań o godność i prestiż krzewicieli polskiej edukacji

Fabian Andruszkiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano zmagania górnośląskich nauczycieli w dążeniu do zapewnienia im stabilizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie miasta Bytomia w województwie śląskim. Przedstawiono liczbę protestujących placówek edukacyjnych oraz podano przybliżoną liczbę bytomskich nauczycieli biorących udział w ogólnopolskim zrywie nauczycielskim. Określono ogólne przyczyny niezadowolenia środowiska nauczycielskiego z istniejącej sytuacji w systemie edukacji, mającej bezpośredni wpływ na podjęcie akcji protestacyjnej. Ponadto zwrócono uwagę na legalność strajku w szkołach, w szczególności na podpisanie protokołu mediacyjnego, wymaganego w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz zgłoszenia w Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dokładnie określa sposoby postępowania: strajk musi być poprzedzony wystąpieniem z żądaniami do pracodawcy, rokowaniami oraz przeprowadzonymi mediacjami. Warunkiem koniecznym do podjęcia akcji strajkowej jest uczestnictwo w referendum co najmniej połowy pracowników, spośród których większość opowiada się za strajkiem. Informacje zamieszczone w artykule uzyskano z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z dyrektorami szkół oraz ze strajkującymi nauczycielami, a także z danych statystycznych udostępnionych przez Urząd Miasta Bytom. Opisano też, jak zapewniono bezpieczeństwo bytomskim uczniom podczas trwania akcji protestacyjnej nauczycieli.


Słowa kluczowe


akcja protestacyjna; bytomscy nauczyciele; szkoła; uczniowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Drabina, J. (2010). Historia Bytomia od średniowiecza do współczesności 1123–2010. Bytom: Towarzystwo Miłośników Bytomia.

NETOGRAFIA

Mikrut-Majeranek, M. (2019). Za nami pierwszy tydzień strajku nauczycieli. Co z maturami w Bytomiu? Pobrane z: www.bytomski.pl/polityka/23733-za-nami-pierwszy-tydzien-strajku-nauczycieli-co-z-maturami-w-bytomiu (dostęp: 10.12.2020).

Nowak, T. (2019). Nie ma lekcji, jest protest. Pobrane z: http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/nie-ma-lekcji-jest-protest (dostęp: 10.12.2020).

Osadnik, P. (2019). Strajk nauczycieli w Bytomiu! Lekcji nie ma w 78 szkołach i przedszkolach. Pobrane z: https://bytom.naszemiasto.pl/strajk-nauczycieli-w-bytomiu-lekcji-nie-ma-w-78-szkolach-i/ar/c1-5071429 (dostęp: 11.11.2020).

PAP. (2019). Czarzasty: Przyczyną strajku nauczycieli jest fatalne zarządzanie edukacją. Pobrane z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1401268,czarzasty-przyczyna-strajku-nauczycieli-jest-fatalne-zarzadzanie-edukacja.html (dostęp: 11.11.2020).

www1: II wojna światowa. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa (dostęp: 10.02.2021).

www2: bip.um.bytom.pl (dostęp: 16.06.2019).

www3: Bytom nie jest już nawet 150-tysięcznym miastem. Pobrane z: https://bytomski.pl/miasto/22926-bytom-nie-jest-juz-nawet-150-tysiecznym-miastem (dostęp: 16.01.2021).

www4: Bytomscy radni w sprawie protestu nauczycieli. Pobrane z: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Bytomscy-radni-w-sprawie-protestu-nauczycieli/idn:7051 (dostęp: 29.01.2021).

www5: Emocja. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja (dostęp: 10.11.2020).

www6: Górny Śląsk. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Górny_Śląsk (dostęp: 12.12.2020).

www7: Henckel von Donnersmarck. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henckel_von_Donnersmarck (dostęp: 10.11.2020).

www8: Hohenzollernowie. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hohenzollernowie (dostęp: 10.11.2020).

www9: Konurbacja górnośląska. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konurbacja_g%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ska (dostęp: 19.02.2021).

www10: Kresy Wschodnie. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie (dostęp: 10.11.2020).

www11: Ludność Bytomia. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Bytomia

(dostęp: 16.01.2021).

www12: Niemcy. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy (dostęp: 10.11.2020).

www13: Państwo stanowe. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Państwo_stanowe (dostęp: 10.11.2020).

www14: Piastowie śląscy. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie_%C5%9Bl%C4%85scy (dostęp: 30.06.2019).

www15: Polska Rzeczpospolita Ludowa. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa (dostęp: 10.11.2020).

www16: Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_okresie_rozbicia_dzielnicowego (dostęp: 12.12.2020).

www17: Radni zgodni: nauczycielom należy się podwyżka. Pobrane z: http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/radni-zgodni-nauczycielom-naley-si-podwyka (dostęp: 12.11.2020).

www18: Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944–1946. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysiedlenie_Polak%C3%B3w_z_Kres%C3%B3w_Wschodnich_1944%E2%80%931946 (dostęp: 10.11.2020).

www19: ZNP: strajkuje ponad 74 procent placówek. Pobrane z: https://tvn24.pl/polska/strajk-nauczycieli-ile-szkol-i-przedszkoli-protestuje-ra925846-2306887 (dostęp: 29.01.2021).

www20: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich (dostęp: 10.11.2020).

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2019, poz. 249).

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991, nr 55, poz. 236).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.1.221-232
Data publikacji: 2021-04-27 15:38:15
Data złożenia artykułu: 2019-12-12 16:06:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1011
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 760

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Fabian Andruszkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.