Edukacja w warunkach pandemii uświadomieniem konieczności systemowego kształcenia nauczycieli do edukacji zdalnej

Dorota Jankowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest wyzwolenie krytycznego namysłu nad wagą problemu przygotowania nauczycieli do korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji zdalnej dla unowocześnienia procesu kształcenia i zbliżenia szkoły do cyfrowej rzeczywistości XXI w. Jak dowodzą liczne badania, konieczność prowadzenia nauczania na odległość w czasie pandemii obnażyła niezadowalający poziom kompetencji informatycznych i metodycznych nauczycieli w tym zakresie. W pierwszej części artykułu dokonano próby syntezy wyników badań o zasięgu ogólnopolskim, prowadzonych w czasie pandemii przez wiodące ośrodki akademickie, które dotyczą oceny kompetencji nauczycieli w zakresie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przed pandemią oraz dynamiki ich rozwoju w trakcie trwania edukacji zdalnej. W dalszej części artykułu, w kontekście wyłaniającej się diagnozy przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania na odległość, prowadzona jest analiza standardów kształcenia nauczycieli obowiązujących w ostatnich 20 latach. Przegląd standardów i namysł nad zawartymi w nich zmianami w zakresie informatycznego i metodycznego kształcenia nauczycieli rzuca nowe światło na zawartą w tytule opracowania kwestię potrzeby systemowego kształcenia do edukacji zdalnej.


Słowa kluczowe


edukacja zdalna; kształcenie; nauczyciele; kompetencje informatyczne i metodyczne nauczycieli

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Łukasik, J., Jagielska, K., Mróz, A., Koperna, P. (2020). Młodzi nauczyciele o zdalnej edukacji w czasie COVID-19. W: N. Pikuła, K. Jagielska, J. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (s. 31–56). Kraków: Scriptum.

Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 37–42). Warszawa: EduAkcja.

Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna. Co się stało z uczniami, z ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: GWP.

Śliż, K. (2021). Kompetencje nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej – z doświadczeń drugiego roku pandemii. W: E. Domagała-Zyśk (red.), Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni (s. 49–74). Lublin: Episteme.

Winiarczyk, A., Warzocha, T. (2021). Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19. Forum Oświatowe, 33(1), 61–76.

NETOGRAFIA

Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja I. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/Edukacja_zdalna_w_czasie_pandemii.pptx-2.pdf (dostęp: 12.12.2021).

Buchner, A., Szeniawska, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf (dostęp: 11.01.2022).

Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). (2021). Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny. Komunikat z badań nr 19/2021. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF (dostęp: 11.01.2022).

Czapliński, P., Dynowska-Chmielewska, K., Federowicz, M., Giza-Poleszczuk, A., Gorzeńska, O., … Zwierżdżyński, M. (2020). Raport: Edukacja. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości. Pobrane z: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/08/Raport-edukacja.pdf (dostęp: 11.01.2022).

Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport. Poznań: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Pobrane z: https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view (dostęp: 10.12.2021).

Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19 Podsumowanie wyników badania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8 (dostęp: 11.01.2022).

Turska-Kawa, A., Stępień-Lampa, N., Grzywna, P. (2020). Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii Sars-Cov-2. Pobrane z: https://us.edu.pl/instytut/inp/2020/12/23/edukacja-w-pandemii-raport-z-badania (dostęp: 11.01.2022).

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2003, nr 170, poz. 1655).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2110).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.9-27
Data publikacji: 2022-09-05 09:50:46
Data złożenia artykułu: 2022-04-01 10:58:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 644
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 428

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Dorota Jankowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.