Edukacja i technologie – między nowymi zagrożeniami a nowymi możliwościami

Francesco Pira

Streszczenie w języku polskim


Sieć stanowi dla wszystkich wyjątkową szansę pod względem zdobywania wiedzy, ale proces dzielenia się kulturą i wiedzą nie może stać się narzędziem szerzenia dezinformacji lub przejawiania krytycznych zachowań, które mogłyby stać się dewiacjami. Media społecznościowe są miejscem demokratyzacji tego, co prywatne, autoprezentacji, autonarracji, masowej autokomunikacji, gdzie realizowana jest projekcja, którą każdy chce przekazać innym. Są również miejscem par excellence, w którym inni poprzez swoją satysfakcję nas redefiniują. Stanowią rodzaj masowej ekspozycji, która może prowadzić do wielu niebezpieczeństw, a także są przykładem mnogości wyzwań. Najnowsze doniesienia, zebrane podczas badań realizowanych ankietą internetową „Moje życie w czasach Covid-19”, przeprowadzonych na próbie 1858 włoskich nastolatków w okresie od kwietnia do maja 2020 r., szeroko potwierdzają powyższą tezę. Czas korzystania z technologii zajmuje obecnie istotną część ich codziennego życia (ponad 5 godzin w przypadku 49% respondentów), nawet kosztem innych aktywności, takich jak sport. Młodzi ludzie wykazują tendencję do izolowania się od środowiska rodzinnego. Ponad 60% badanych stwierdziło, że przeżywają chwile lęku i bardzo tęsknią za przyjaciółmi. Zauważono też, że fałszywe profile mnożą się nawet wśród nastolatków, co pokazuje, jak w epoce płynnej nowoczesności oszustwo stało się centralnym elementem procesów rozumienia rzeczywistości, a rozróżnienie między prawdą a fałszem przestało być dostrzegane.


Słowa kluczowe


sieć społecznościowa; edukacja medialna; młodzież; obywatelstwo cyfrowe; dezinformacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (2002). La nascita della società in rete. Milano: Egea.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.

Morozov, E. (2011). L’ingenuità della rete. Torino: Codice edizioni.

Pira, F. (2011). Nuove forme di comunicazione e nuove reti sociali: i digitali nativi protagonisti o vittime? ISRE Rivista di scienze della formazione, della Comunicazione e Ricerca Educativa dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia, (2).

Pira, F. (2020). Figli delle App. Le nuove Generazioni digital – popolari e social dipendenti. Milano: FrancoAngeli.

Salzano, G., Passanisi, S., Pira, F., Sorrenti, L., La Monica, G., … Lombardo, F. (2021). Quarantine due to the Covid-19 pandemic from the perspective of adolescents: the crucial role of technology. Italian Journal of Pediatrics, 47. DOI: 10.1186/s13052-021-00997-7

Turkle, S. (2019). Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri. Torino: Einaudi.

ONLINE SOURCES

Jenkins, H. (2020). Covid-19, Participatory Culture, and the Challenges of Misinformation and Disinformation. Retrieved from http://henryjenkins.org/blog/2020/10/23/covid-19-participatory-culture-and-the-challenges-of-misinformation-and-disinformation
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2023.36.1.73-80
Data publikacji: 2023-06-13 12:02:03
Data złożenia artykułu: 2022-12-29 19:24:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 100
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 65

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Francesco Pira

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.