Urozmaicenie typów placówek przedszkolnych drogą do integracji współczesnego systemu oświaty przedszkolnej Ukrainy w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej

Yuriy Kalichak

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeanalizowano praktykę pracy różnych typów placówek edukacji przedszkolnej w innych krajach oraz nowe sposoby podejścia do organizacji przedszkola jako integralnego ogniwa narodowego systemu oświaty. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom amerykańskich pedagogów w organizacji edukacji przedszkolnej, dla których podstawowym priorytetem jest aktywny udział dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, oraz ujednolicenie osobistego i zawodowego podejścia do organizacji tego procesu w placówkach przedszkolnych.


Słowa kluczowe


oświata przedszkolna; prywatne przedszkole; konfesyjna placówka przedszkolna; innowacyjne technologie nauczania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barnett W. S., Hustedt J. T., Preschool: The Most Important Grade. “The First Years of School”, Vol. 60, Nr 7, April 2013.

Bilets’ka S.V., Dytynotsentrovana pedahohika: teoriya i praktyka zakhidnykh krayin, Kharkiv 2008, Fakt.

Derzhavna natsional’na prohrama “Osvita: Ukrayina XXI stolittya”, Kyyiv 1994, Rayduha.

Enrollment in Early Childhood Education Programs. National Center for Education Statistics, 2012, URL resource: http://nces.ed.gov./programs/ coe/2012/section 1/indicator01, Deanna M. Swartout-Corbeil, RN.

Genishi C., Ryan S., Ochsner M., Yarnall M., Teaching in early childhood education: Understanding practices through research and theory [in:] V. Richardson (Ed.), Handbok of research on teaching, 4th ed., Washington D. C. 2011, American Educational Research Association.

Hogan K., Pressley M., Scaffolding student learning: Instructional approaches and issues, Cambridge 1997, MA: Brookline Books.

Kalyuzhna V.Yu., Filosofiya osvity amerykans’koho prosvitnytstva, Luhans’k 2008.

Pearson P. D., Duke N. K., Comprehension instruction in the primary grades, 2002, (CIERA Archives), Ann Arbor: CIERA, [s. a.].

Podol’ska Ye.,A., Kul’turolohiya, Kharkiv 2003.

Seifert K. L., Nursery and Preschool Education, Winnipeg 2010, University of Manitoba, Faculty of Education.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.2.55
Data publikacji: 2017-06-28 10:55:53
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 18:13:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Yuriy Kalichak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.