Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych

Arkadiusz Żukiewicz

Streszczenie w języku polskim


Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych jest jedną z najważniejszych kwestii warunkujących jakość usług systemu pomocy i integracji społecznej, należy bowiem do katalogu podstawowych potrzeb człowieka. W sferze zawodowej pełni również funkcję regulatora relacji interpersonalnych, ponieważ określa relacje społeczne typu pracownik służby społecznej – użytkownik (odbiorca świadczeń i usług systemu pomocy i integracji społecznej). Ethos i tożsamość służby społecznej należą do tzw. grupy niewidzialnych instrumentów warunkujących bezpieczeństwo tej grupy zawodowej. W tych rozważaniach pełnią one dodatkowo rolę narzędzi analizy, która nawiązuje do czynnikowej teorii bezpieczeństwa pracowników służb społecznych.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; ethos; tożsamość służby społecznej; pedagogika społeczna; Helena Radlińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DuBois B.L., Miley K.K. (2014), Social Work. An Empowering Profession, New York: Pearson.

Giddens A. (2010), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: GWP.

Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ossowska M. (1973), Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa: PWN.

Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław: Ossolineum.

Radlińska H. (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrocław: Ossolineum.

Wesoły M.A. (2016), Ethos w filozofii helleńskiej, „Ethos”, nr 2.

Witkowska H. (1928), Przysposobienie do służby społecznej. Referat na Zjazd Polskich Pracowników Społecznych w Warszawie (15.IV.1928), Warszawa: SG DWZSS.

Żukiewicz A. (2013), Profesor Helena Radlińska w służbie ludziom. Obraz teoretyka, badacza, nauczyciela oraz działacza społecznego, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Żukiewicz A. (2016), Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych, „Praca Socjalna”, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.37
Data publikacji: 2018-03-14 13:24:53
Data złożenia artykułu: 2017-11-29 09:15:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 545
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 423

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Arkadiusz Żukiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.