Neoliberalne zagrożenia rozwoju zawodowego nauczycieli – ujęcie problemu w perspektywie edukacji dla bezpieczeństwa

Marcin Rojek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy neoliberalnych zagrożeń rozwoju zawodowego nauczycieli jako jednej z grup zawodowych. Zagrożenia mają charakter niemilitarny, ich geneza tkwi w założeniach neoliberalizmu jako ideologii społecznej oraz w konstruowanym w myśl tych założeń ładzie społeczno-gospodarczym zwanym kulturą neoliberalną lub wolnym rynkiem. Całość problemu została osadzona w kontekście edukacji dla bezpieczeństwa rozumianej jako pole pedagogicznej i humanistycznej refleksji naukowej nad istotą i uwarunkowaniami bezpieczeństwa.


Słowa kluczowe


neoliberalizm; zagrożenie rozwoju zawodowego; nauczyciele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielecki, M. (2016). Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole wyższej – zagrożenia, wyzwania, szanse. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 1(102), 47–57.

Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. W: K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej (s. 35–47). Warszawa: AON.

Dróżka, W. (2016). Życie wartościowe według nauczycieli: porównanie pokoleniowe i epokowe. Forum Oświatowe, 28(2), 257–280.

Futyma, S. (2002). Wolnego rynku implikacje dla edukacji. Toruń–Poznań: Edytor.

Kołodziejczyk, K. (2009). Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny. Zeszyty Naukowe WOSWL, (1), 134–143.

Kunikowski, J. (2013). Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH.

Kunikowski, J., Araucz-Boruc, A., Wierzbicki, G. (2018). Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce: UPH.

Lewowicki, T. (2003). Filozofia i pedagogika. Tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną. W: M. Dudzikowa (red.), Colloquia Communia. Filozofia pedagogice, pedagogika filozofii (s. 17–24). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: „Pax”.

Męczkowska-Christiansen, A. (2010). Neoliberalizm i edukacja ku nieodpowiedzialności. W: M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy (s. 79–95). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pedagogika. Leksykon PWN. (2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rutkowiak, J. (2007). Jednostka w projekcje ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznienie edukacji. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”.

Stępień, R. (1997). Załamanie i odnowa edukacji obronnej – sens nowych perspektyw myślenia. W: E. Jeziorowski, M. Magoń (red.), Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Arcanus.

Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i moralność: przemieszanie dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, (nr specjalny), 165–192.

Szmyd, J. (2003). Filozofowanie użyteczne. Studia z filozofii praktycznej. Bydgoszcz–Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.

Szymański, M.J. (2004). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: IBE.

Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Śliwerski, B. (2012). Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Świniarski, J. (2006). O przemianie filozoficznych podstaw wychowania obronnego. Od koncepcji szkolenia wojskowego do edukacji dla bezpieczeństwa. W: B. Wiśniewski, W. Fehler (red.), Edukacja obronna społeczeństwa (s. 43–58). Białystok: Prymat

Wiłkomirska, A. (1997). Przekonania społeczno-polityczne nauczycieli państwowych i społecznych szkół warszawskich. Kultura i Edukacja, (3/4), 135–138.

Włodarczyk, M.T. (2011). Neoliberalizm oczami jego krytyków. O prymacie niewiedzy i ideologii nad zasadami naukowego poznania. Pobrane z: http://www.tep.org.pl/publications/show/64 (dostęp: 3.09.2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.135-149
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:25
Data złożenia artykułu: 2018-01-05 22:00:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 939
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 496

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Rojek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.