Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne

Mirosław Laskowski

Streszczenie w języku polskim


Funkcjonujące od kilku lat w polskich szkołach średnich klasy o profilu wojskowym (zwane także klasami mundurowymi) działały dotychczas w oparciu o autorskie programy nauczania, które często okazywały się niespójne i nieprzystające do standardów stosowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP. Postanowiono zatem wprowadzić program pilotażowy przedmiotu edukacja wojskowa dla wybranych szkół średnich prowadzących klasy mundurowe. Akademia Sztuki Wojennej, sprawując nadzór merytoryczny nad tym programem, dokonuje bieżących analiz na podstawie sondaży przeprowadzanych zarówno wśród nauczycieli i kadry instruktorskiej, jak i wśród uczniów. Dążąc do ukazania pedagogicznych skutków prowadzonych działań, postanowiłem skupić się na subiektywnych opiniach badanej młodzieży. Podjętą problematykę przedstawiłem za pomocą odpowiednio dobranych kategorii na tle uwarunkowań demograficzno-społecznych.


Słowa kluczowe


edukacja wojskowa; klasy mundurowe; różnice demograficzno-społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowski, K. (2016). Program edukacji wojskowej na przykładzie liceum ogólnokształcącego. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 208–210). Warszawa: AON.

Falkowski, Z. (2016). Zarys problematyki edukacji obronnej młodzieży w latach 1946–1990. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 55–70). Warszawa: AON.

Kanarski, L., Koter, M., Loranty, K., Urych, I. (2016). Wstępna diagnoza funkcjonowania klas mundurowych – wyniki badań pilotażowych. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 71–82). Warszawa: AON.

Klikczyńska, J. (2016). Możliwości budowania i realizacji programu klasy wojskowej w technikum. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 211–213). Warszawa: AON.

Koncepcja sprawowania opieki (nadzoru) przez Akademię Sztuki Wojennej nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania „edukacja wojskowa”. (2017). Warszawa.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Materiały Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

MON (2017). Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa”. Warszawa.

Odziemkowski, J. (1996). Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Paździoch, D. (2016). Klasa wojskowa jako innowacja pedagogiczna w praktyce edukacyjnej szkoły ponadgimnazjalnej. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 200–207). Warszawa: AON.

Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Przybysz, B. (2016). Klasa wojskowa w programie innowacji pedagogicznej. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 195–199). Warszawa: AON.

Ujma, S. (2016). Klasy mundurowe w szkolnej rzeczywistości. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 189–194). Warszawa: AON.

Wójcik, W., Dobrowolska, A. (2016). Klasy mundurowe w systemie bezpieczeństwa RP. W: A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (red.), Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk (s. 92–93). Warszawa: AON.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.115-133
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:24
Data złożenia artykułu: 2018-11-18 13:38:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 143
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 24

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mirosław Laskowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.