Ambiwalencja ulokowania bezpieczeństwa i zagrożenia w dyskursie nauk społecznych. Wybrane perspektywy

Ewa Bielska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analiz było ulokowanie podejmowanych w narracji nauk społecznych refleksji dotyczących bezpieczeństwa oraz kryzysu, ryzyka i traumy w kontekście paradygmatu ambiwalencji. Ambiwalencja została przedstawiona jako element typowo występujący w symbolicznej przestrzeni nowoczesności i ponowoczesności, a tym samym jako nieodłączny element podejmowanych w ramach nauk społecznych studiów nad faktami społecznymi zaliczanymi do kategorii ryzyka i kryzysu.


Słowa kluczowe


paradygmat ambiwalencji; bezpieczeństwo; ryzyko; kryzys; nauki społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard, J. (2009). Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman, Z. (2009). Nowoczesność i zagłada. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman, Z., Tester, K. (2003). O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brown, P. (2014). Social theories of risks. W: A. Elliott (ed.), Routledge Handbook of Social and Cultural Theory (s. 154–174). London–New York: Routledge.

Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.

Comte, A. (2006). Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. W: P. Śpiewak (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów (s. 3–27). Warszawa: PWN.

Czerniak, S. (2006). Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku. Warszawa: IFiS PAN.

Durkheim, É. (2000) Zasady metody socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo PAN.

Hagstrom, W.O. (1964). Anomy in scientific communities. Social Problems, 12(2), 186–195, DOI: https://doi.org/10.2307/798981.

Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1994). Dialektyka oświecenia. Warszawa: IFiS PAN.

Kaliszewska, M. (2015). Paradygmat dwoistości jako perspektywa widzenia świata i człowieka. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1(1), 132–154.

Kolarska-Bobińska, L. (1990). Civil Society and Social Anomy in Poland. Acta Sociologica, 33(4), DOI: https://doi.org/10.1177/000169939003300402.

Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Laplanche, J., Pontalis, J.B. (1996). Słownik psychoanalizy. Warszawa: PWN.

L’Yvonnete, F. (2009). Przedmowa. W: J. Baudrillard. Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? (s. 9–11). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Marquard, O. (1994). Apologia przypadkowości. Warszawa: Oficyna Naukowa.

McClosky, H., Schaar, J.H. (1965). Psychological Dimension of Anomy. American Sociological Review, 30(1), 14–40, DOI: https://doi.org/10.2307/2091771.

Merton, R. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.

Ossowski, S. (2001). O osobliwości nauk społecznych. Warszawa: PWN.

Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Radziewicz-Winnicki, A. (2014). Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Roberts, A.H., Rokeach, M. (1956). Anomie, Authiritarianism, and Prejudice: A Replication. American Journal of Sociology, 61(4), DOI: https://doi.org/10.1086/221767.

Rorty, R.(2009). Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Srole, L. (1956). Social Integration and Certain Corollaries: An Exploratory Study. American Sociological Review, 21(6), 709–716, DOI: https://doi.org/10.2307/2088422.

Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

Sztompka, P. (2000). The ambivalence of social change: Triumph or trauma? WZB Discussion Paper, P 00-001.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.

Wilchen Christensen, T., Bjørge, T. (2017). How to Manage Returned Foreign Fighters and Other Syria Travellers? Measures for Safeguarding and Follow-up. University of Oslo: Centre for Research on Extremism.

Znaniecki, F. (2013). Upadek cywilizacji zachodniej. Warszawa: WUW.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.39-48
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:17
Data złożenia artykułu: 2019-04-29 22:36:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 157
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 90

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewa Bielska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.